DORPSKALENDER - 12 - 15 16 21 22 29 30 31 05 jan. 2000: Carnavalsver.; prinsenbal jan. jan jan. jan. jan. j an f ebr Carnavalsver.; jeugdprinsenbal Dorpsraad; presentatie "Film 2000" Carnavalsverjongmegjesbal Carnavalsver.; receptie Prins Tennisclub; nieuwjaarstoernooi Ruiterclub; jaarvergadering Basisschool; open huis Junior College Raayland Venray Gezinsviering Carnavalsver.; generale bonte zittingsavond Tennisclub; jaarvergadering Carnavalsver.; bonte zittingsavond Carnavalsver.; jeugdzitting Open Huis Dendron College, Horst Carnavalsver.; ald-wieverbal Carnavalsver.; generale 50+ bonte avond Carnavalsver.; receptie jeugdprins en j eugdprinses Dorpsraad; vergadering Carnavalsver.; 50+ bonte avond schoolbal Carnaval (installatie gemeente, H. Mis en Jeugdbal Carnaval (ziekenbezoek, optocht en optochtbal) Carnaval (optocht Venray en uitreiking Beste Knuppel) 07 maart Carnavalsver.; Carnaval (kienderbal en boerenbruiloft) 12 febr. 17 febr. 14 febr. 18-19 febr 20 febr.' 24 febr. 25 febr. 27 febr. 27 febr. 28 febr. 29 febr. 03 maart 04 maart Carnavalsver. Carnavalsver 05 maart Carnavalsver. 06 maart Carnavalsver Basisschool Basisschool; Basisschool 12 13 mrt Basisschool; aanmelden leerlingen groep 8 op het Raayland College kledinginzameling aanmelden nieuwe leerlingen aanmelden leerlingen groep 8 op het Dendron College en het AOC Dorpsraad; vergadering Basisschool; ouderavond Gezinsviering; Palmpasen Dorpsraad; vergadering Basisschool; Eerste H. Communie voor de leerlingen van groep 4 Jeugdwerk; doeweekend Jeugdwerk; Rollebol Dorpsraad; vergadering Basisschool; kledinginzameling Basisschool; kennismaking nieuwe brugklassers Dendron College Horst Basisschool; schoolreis groepen 5 t/m 8; de groepen 1 t/'m 4 hebben de gehele dag vrij Gezinsviering Dorpsraad; vergadering Caselse Bierfeesten Dorpsraad; vergadering Basisschool; kledinginzameling 13 maart 20 maart 20-21 mrt 27 maart 4-5 apr. 15 april 17 april 30 april 5 t/m 8 mei 27 mei 29 mei 05 juni 14 juni 16 juni 24 26 09 25 02 juni juni juli sept okt

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 12