m 2<0><0)(0) Dorpsblaidl voor Castenray KERKBERICHTEN Zaterdag 8 Jan. 19.00 uur: Jan Geerets. Jaardienst Grad Tielen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. 531270 Misdienaars: Zaterdag: Boy-Susan-Karin-Laura. Weekenddienst huisartsen i DAMESKOOR: zaterdag: 19.00 uur H. Mis zondag: 10.30 uur H. Mis op Beukenrode samen met het herenkoor. Redactie-adres: Castelostraat 11 O 579070/Fax 579069 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur nr 1 06 januari 2000 Voor de. patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel en J. Witgen: Zaterdag: F. Schmeetz, Stationsweg 60c, tel. 585900 Zondag: M. van Tiel, Stationsweg 60c, tel. 581465 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes. R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en Jde Vocht Zaterdag en zondag: P. Henkes, Helfrichstraat 2a, tel. 582200 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur -----

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1