I DORPSBLAD VOOR CASTENRAY I jaargang nr.17 weekblad 1988 1 K ERK BERICHTEN DAMESKOOR RedactieadresCastelostraat 30 Inleveren copij voor dinsdag 19.00 uur Nr. A3 11 november 1°° Za. 12-11: 19.00 uur jgt. voor Martinus Emonts en tevens jgt. voor Antoon Roelofs Zo. 13-11: 8.00 uur voor Martinus Kuijpers en tevens voor levenden en overledenen van fam. Janssen-Emonts 10.00 uur voor overledenen van fam. Wisraans-Nooijen en tevens voor Andreas Seijkens (coll.) Di. 15—11s 19.00 uur voor Ger Janssen en tevens voor Herman Dinghs (T) Wo. 16-11: 8.00 uur voor Marie v. Kuijck en tevens gezinsmis (offeraars) Do. 17-11: 19.00 uur voor Sjeng v.d. Pasch (coll.) Vr. 18-11: 8.00 uur voor Geert Classens Misdienaars Michel-Pieter Jan zaterdag-dinsdag-woensdag Joep-Joan zondag 8.00 uur-donderdag-vrijdag Martijn-Marianne zondag 10.00 uur MAANDAG 1A NOVEMBER aanvang 20.00 uur 50 BAL DE ZONNEBLOEM Aktie Zon in de schoorsteen" Reeds vele jaren organiseert de Nationale vereniging de Zonnebloem met succes de bekende Sint-Nicolaas-aktie "zon in de schoorsteen". Duizende mensen zorgen ervoor dat de door hen gemaakte surprise bij zieken en gehandicapten worden bezorgd. Het gaat niet om grote cadeaus, maar om een aardige attentie voorzien van een leuk gedicht of briefje. Wilt U een pakje maken, dan kunt U zich opgeven voor 17 november bij R. Strijbos, Cas telos traat 8, tel. 1722. Zaterdag avondmis zingen. Donderdag repetitie om 19.A5 uur I -DE SCHAI MS - I f r i ->

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1