i I DORPSBLAD VOOR CASTENRAY I jaargang nr.17 weekblad 1988 1 KERKBERICHTEN SVC '64-89 i Redactieadres: Castelostraat 3,0 Inleveren copij voor dinsdag 19.00 uur Nr. 35 16 september 1988 Za. 17-09: 19.00 uur voor Hendricus Jacobus Donders coll Zo. 18-09: 8.00 uur tot bijzondere intentie (Ph.) 10.00 uur voor Johannes Gellings en Catrijn Verhoeven en tevens voor Marie v. Kuijck en overl. ouders v.Kuijck-Verrijdt Di. 20-09: 19-00 uur voor Sjeng v.d.Pasch (coll.) Wo. 21-09: 8.00 uur gezinsmis (offeraars) Do. 22-09: 19.00 uur voor overleden ouders, Hein en Martinus Eroonts (1) Vr. 23-09: 8.00 uur voor Geert Classens Misdienaars Michel-Pieter Jan: zaterdag-dinsdag-woensdag Joep-Joan zondag 8.00 uur-donderdag-vrijdag Martijn-Marianne zondag 10.00 uur L 1 Y 'S St 0 F F E N H te Oirlo 100%. KATOENEN JOGGING IN DIVERSE KLEUREN a f. 15,00 P.M. Maandag 19 september Bijeenkomst, werkgroep expositie bij P. Duijkers. Aanvang 19.00 uur 1. Opening; 2. Notulen 28 juni 1988; 3. Opzet expositie; 4. Video film; 5. Jubileumuitgave; 6. Rondvraag. Dinsdag 27 september Bijeenkomst Jubileumcommissie bij Ria Camps. Aanvang 20.00 uur 1..Opening; 2. Notulen 24 juni 1988; 3. Besluitenlijst; 4. Verslag werkgroepen; 5. Rondvraag. Wie heeft er nog bruikbaar materiaal (foto's e.d.) voor de tentoonstelling van S.V. Castenray Gaarne contact opnemen met J. Strijbos, Castelostraat 32, tel.: 1677 v I -DE SCHAI MS- I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1