CASTENRAY DORPSBLAD VOOR weekblad KERKBERICHTEN DORPSRAAD Redactieadres: Casteiostraat 30 Nr. 23 Inleveren ccpii voor dinsdag 19.00 uur 10 juni 1988 Za. 11-06: 19-00 uur voer Hendricus Jacobus Donders (vanwege J. v. Meijgaarden en kinderen), voor overledenen van faas. v. Rhee-Drabbels en voor overledenen van fam. Cox-Janssen Zo. 12-06: 8.00 uur voor de parochie t.e.v. O.L.Vr.v.Alt.Bijstand 10.00 uur jgt. voor G. Rarnbags en tevens voor Marie v. Kuijck en overleden ouders v. Kuijck-Verrijdt Di. 14-06: 19-00 uur voor Sjeng v.d. Pasch (coll.) Wo. 15-06: 8.GO uur voor Herman Dinghs (T5 en gezinsmis (offeraars) Do. 16-06: 19-00 uur t.e.v. O.L.Vr.v.Alt.Bijstand (K) Vr. 1?-06: 8.00 uur voor Geert Classens Misdienaars Martijn-Michel Thijs-Marcel Wilbert-Renee zaterdag-dinsaag-woensdag zendag 8.00 uur-donderdag-vrijdag zondag 10.00 uur §g|NgA 0PENB A R E D 0 R P S R A A D V E R G A D E RIN G B D j 3 r 6 r 1 9 8 8 OM_20. 3 0 uy R IN C A FE HESEN 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Verslag dorpsradenoverleg 4. Bespreken tekening met onderhoudsplannen I.K.L (Instandhouding Kleine Landschapselementen) 5- Aanschaf vlaggemasten 6. Wat verder ter tafel komt 7. Rondvraag 8Sluiting Zoals uit bovenstaande agenda al blijkt is op oe vergadering een kaart aanwezig waarop de voor onderhoud in aanmerking komende landschapselementen staan aangegeven. Gok belang stellenden kunnen hiervan kennisnemen op deze vergadering. Mocht er nog iemand iets behandeld willen hebben cp de dorps raadvergadering, dan kan men contact opnemen met een van de dorpsraadleden SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1