1 DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.17 weekblad 1988 KERK BERICHTEN f Redactieadres: Gastelostraat 3C Inleveren copij voor dinsdag 19-00 uu Mr. 17 29 april 1938 2a. 30-04: "9.00 uur uit dankbaarheid Zo. 01-05: 8.00 uur voor levenden en overledenen van fata. Janssen-Emonts 10.00 uur jgt. voor Maria Brouwers-Huisman en tevens voor overledenen van fa®, van de Pasch-van Dijk 03-05: 19-00 uur voor Marie van Kuiick Wo. 04-05: 8.00 uur gezinsmis (offeraars 05-05: 19.OO uur voor meest verlaten zielen in het vagevuur (5) 8.00 uur fc.e.v. O.L.Vr. v.Alt.Bijstand (offerblok) u o Vr. 06-05: Misdienaars; Wilbert-Renee zaterdag-dinsdag-woensdag Sepp-Joep zondag 8.00-donderdag-vrijdag Marti,3n-Michel zondag 10,00 Mededeling Volgende zondag 8 mei: Processie naar Tienray zaterdag 30 april Korfbaleiu o aanvan 4.00 uur Wie weet waar de wisseltrofee gebleven is, die vorig jaar op koninginnedag door de korfbalclub werd gewonnen Gaarne bericht aan Nel Janssen tel.: 1520 I ZESKAMP Lr {J jj c 1 ^DË SCHAI CO 1 T\ U J. i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1