CASTENRAY DORPSBLAD VOOR 1988 weekblad jaargang KERKBERICHTEN Beaactieadres: Castelostraat 30 Inleveren copii voor dinsdag 19.00 uur Kr. 16 22 april 1988 Za. 23-04: 19.00 uur voor Marie v. Kuijck, voor Sjeng v.d. Pasch (coll.) en voor Hendricus Jacobus Donders (coll.; Zo. 24-04 uur uur uur Eerste H. Communiedag 3.00 uur jgt. voor Engelbert Emonts en Maria Gearts 10.00 uur Boerste B. Communie var. 14 kinderen intenties voor ie H. Cornmuniecantjes en ouders en tevens voor Andreas Seijkens (coll.) en voor Ger Geerets Coll.) 19.00 uur voor Sjeng v.d. Pasch (ouderenvereniging) Hay Reijnders en Tcos Wiliemssen Vr. 29-04: 8.00 uur t.e.v. O.L.Vr.v.Alt.Bijstand (offerblok) ,-iisdienaarscepp-Jcep zaterdag-dinsdag-woensdag-donderdag 1 h roo"uur Martijn-Michel zondag 10.00 uur-vrijdag Thijs-Marcel zondag 8.00 uur Reservering banken familie Communicanten Je H. Mis van 10.00 uur a.s. zondag 2^ april wordt verzorgd door de communicanten. 14 Kinderen van onze parochie ontvangen tijdens deze eucha ristieviering voor de eerste keer de H. Communie. Enkele banken in de kerk zijo gereserveerd voor ce ouders, broers, zusjes en grootouders van oeze Communicantjes. Deze reserveringen zijn op de banken aangegeven. Di. 26-04: 1 9 00 27-04 8.00 Do 28-04: 14.00 TRAMSPORT- EM CONTAIN ERBEDRiJF HANDEL IN ZAND EN GRIND GRONDWERKEN BROEKHUIZEN VORSTTEL. 04763 -1263 en 1750 W SCHANS- -DE

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1