BILJARTCLUB POU1 er A TF' 1 sur kens R. Wi smans F:'. v - Rhee •Jbsijkens -XHouwen Jv R h e e P.v.Rhee Rr, W a sroans J. Sei jkens Jos Wismans get rokken HC1assens A.Stiphout ASogers G. Zegens W. Se jj kens HW i t rns HvRhee sr G„Zegers AZegers - -J. Pesters - W.Strijbos -- A. Druggen - FWeijs - J.Duikers - H,v,Rhee jr - WStrij bos H.Cl assens - JDu ike r s Bes!issngswedst rijd HC .1 a :ens - GZegers 2 - u 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 •- 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 0 0 - 2 1 2 3 4 5 9 1 0 Ans W i in Ge r Henk Hub Hub A1 be wiel P i et. Jan negers Str 3 j bos. vegers C1 assens van Rhee jr van Rhee sr rt Druggen Seijkens Wei js Pesters 11 T o o r S t - .i p h o u t- 12 Jos Duikers Hay Wilms 12 - 19 12-18 1 2 - 16 12 - 16 12 - 12 12-12 12 - 12 i 2 - 12 12-1 0 12-9 12 - S 12 - 6 12 - 6 Uit- poule A gaan R, Wisman s, R. v. Rhee en T. F leur kens en uit poule A. Zegers, W. St-r i jbos en ö.Zegers naar de finale poule. Deze wedstrijden worden op 6 apr.il en 13 april gespeeld Aanvang 8 uur, is iemand verhinderd op een van deze dagen wil die dar even kontakt opnemen met de secretaris of Ans Zegers. P e r s o o n 1 i j k i a rn p i o e n s c h a p b 11 j art- k r i n g h o r st eo r^- In deze kompetitie zijn Henk Classens in de A klasse, Ruud van Rhee in de B klasse en Jack Se ij kens m de C klasse doorgedrongen tot de finale. W ij we r< s e t i a lie f i n al is t e n v e e 1 sr c c e s rik. Tel. Wij helpen U graag met: - het aanleggen of veranderen van uw tuin. - het maken van een ontwerp voor uw tuin naar uw of ons idee. - tuinideeën die u zelf gaat uitvoeren. Kom vrijblijvend eens kijken naar de honderden soorten bomen, heesters, vaste planten, coniferen, fruit etc. Graszoden f.3,5C'-m2 thuisgebracht. Slijpen en repareren van grasmachines. 3 - HS t r i j b o s 2 - 0 - H.Wismans 2-0 - R,Kunen 0-2 - R.v.Rhee 0-2 - G.Houwen 0-2 - JC .1 a s s e n s- 2 - 0 - TF1 e uk e n s ij - .2 - R.v.Rhee 2-0 - RW i s m a n s 0 2 heeft zi ch terug poule B De ideale lijd om uw tuin aan te ieggan of t» HoV©ltl©rs!feecfrB|a C©©S istraat 50, (weg van Horst naar h Homt-Mötertk. Tel. 04709 - 3812 veranderen befldnt nu! St. Jansstraat 50, (wag van Horst naar Metartk) 1 Riet. Wismarts 1 1-22 2 Ruud van Rhee v£> T w a r< F1 e u r k e n s li - i 4 4 Ruud Kunen 11-12 Jack Seij kens 11-12 6 Jan Classens 1 1 - 1 0 •Jan van Rhee 11 - 1 0 H a n d r i e Wis rn a n s 1 .1. - 1 0 9 Ger Houwen 1 1 8 •Jeu Houwen 11 - 8 P e f r a v a n R h e e 11 - 8 H L i b S t- r i j b o s 1 1 - 2 i :j T*H tH k>«

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 3