CASTENRAY VOOR DORPSBLAD weekblad jaargang nr.17 I KERK BERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 30 Inleveren copij voor dinsdag 19.00 uur Nr. 14 8 april 1988 I Za. 09-04: 19.00 uur jgt. v. Hérman Dinghs en tevens t.i.v. fam. Seijkens- Ewals Zo. 10-04: 8.00 uur jgt. v. Gerard Crerners en Maria Elisabeth Versteegen 10.00 uur jgt. v. Martinus Dinghs en Jacoba v.d. Beuken en tevens voor Ger Geerets (coll.) Di. 12-04: 19.00 uur voor Marie v. Kuijck Wo. 13-04: 8.00 uur voor Sjeng v.d. Pasch (coll.) en gezinsmis (offeraars) Do. 14-04: 19.00 uur voor overleden ouders, Hein en Martinus Emonts Vr. 15-04: 13.30 uur PI. Eucharistieviering b.g.v. huwelijk van Wim Kunen en Marian Robben 17.00 uur PI. Eucharistieviering b.g.v. 30 jarig bestaan van de Ouderenvereniging Thijs-Marcel zaterdag-dinsdag-woensdag Wilbert-Renee zondag 8.GO-donderdag-vrijdag 13.30 uur Sepp-Joep zondag 10.00 uur Martijn-Michel vrijdag 17.00 uur Misdienaars: Mededeling Het hoogste resultaat voor de Vastenactie ooit in Castenray behaald. Uit de collectebus in de kerk en uit de brievenbus van de pastorie kwam f. 2.445,00. Door onze schoolkinderen werd op Witte Donderdag nog f. 140,00 bijeen gebracht. Het eindresultaat was dan f. 2.585,00. Met een woord GEWELDIG Wat zullen O.L.Heer,' de mensen in de arme parochie in Afrika en Pater Nabben uit Sevenum en missionaris in die parochie dankbaar zijn tegenover al die milde gevers in Castenray en tegenover al de kinderen van onze school. Wij mogen er terecht trots op zijn. 4. '6 JON© Voor al uw dak-, zink- en loodwerkzeamheden Nusseleinstraat 26 Horst-America Telefoon 04764 -1814

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1