5 STG. GEMEENSCHAPSHUIS f <.yAAict< tAae/i ytë' u ajwie s celen- Openbare jaarvergadering Stg -Jeugd-en Gemeenschapshuis "DE WIS" 2 Notulen vorige vergadering, <bi jgevoegd) 3 s Terugblik 1987. 4 Financieel Jaarvers!ag •5 Mededelingen. i Rondvraag. 7^ 7 Sluiting. Houd zich aanbevolen voor: het zaaien van allerlei soorten bonen, eventueel met toevoeging van kunstmest. ook voor het spuiten en oogsten van die gewassen. Loonbedrijf Hendrix Smits, Lollebeekweg 60, Castenray. Tel.04787-1295 Grootdorp 35, Merselo. Tel.04786-280. fijn*, ar f j AY- leswzy Cc'tUiTi .i£?-o3 Aanvang 20,00 uur Plaats "DE WIS" AGENDA 1 Opening. c7tO> 4 !(:u//csl l'/jcoyic Ai'/ - lf 7 (f'tUi/ï i-fl trti.ws f/'S- fSrt fS' A S'SfCt'Ss/. c AwA(:A^A:c ui^cycsasuf cua/f/tAta/i. c*>< ZJ* t /sur ui f/t -At. Jf( dc/z/èA'uAu'A. iy>Jcusi.u ccY estsu«'</ <l/( /ó,Y( ü-//< f i tM<+- 14 (üfjft At/f uy lA/Uft. c /t bucrt.esi fcAi.s/s'et./-/ Uf qsynf 1/c -Atu/ 7c 4,—, 0 ft* t JL

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 5