H.B.S- "Batavieren" 4 CJitsiag;: 7e Bondswedstrijd te Oriendtsveen P.Heidens 228 ont J.T&cken 219 rnt 0*Cremers Hz 211 on P, Kuypers 226 G.Kuypers 21S W.J&cofcs 209 J.Hesen 225 •0. We ijs 217 Smulders 206 W. Brouwers 225 H'. Smits 216 3, Oremers Jz 203 B.Emonts 221 J.Vollenberg 215 G» Kun en 203 H. Weijs 220 J,Vissers 214 Ut Kuypers 201 1345 1 299 1233 H«remera Tr.Ressn PietWeals JHendrik Al.Kuypers J.Pesters 197 190 186 179 ITS ISA 1094 Batavieren - Houtswelvaren Vrijdag 11 Maart Aanvang 20,00 uur J.Classens JKendrix «J. He sen AL. Kuypers 0.Kuypers M. Kuypers H.Smits J.T&cken JVissers riet .Weijs H.Cramers J.Pesters Saterdag 12 Maart Aanvang 19,00 uur Brouwers G>Oremers Hz BEsiont 3 Heidens G. Oremers Jz M.Smulders P,Kuypers G We ijs H.Weiis J,Vollenberg W,Jacobs GKun. en Schutters zorg dat je op tijd aanwezr; 2e Bekerronde N.H.B, bout Zondag 13 Maart wordt de 2e bekerronde verschoten.Het ie Zestal van de Batavieren schieten bij Willem Teil te Nederweert Malden 03*13.30 uur Opstelling,zie prikbord.Schutters veel succes. Vertrek 12.30 uur Trainings Avond Maandag 14 Maart is er weer een trainings avond onder leiding van Gerrit Oremers alle schutters zijn welkom Aanvang 20.0 St Joris Toumooi Leunen uur Dinsdag T5 Maart 1 zestal vertrek Vrijdag 18 Maart 2 zestallen vertrek Zaterdag 19 Maart 1 zestal vertrek Schiet lijst invullen voor zondag 13 Maart 13.45 uur 18.45 12.45 uur- Jaar Vergadering Bistrikt 11 Deze wordt gehouden op Maandag 18 April bij Diana te Venraój.AIs er leden zijn die een voorstel hebben voor deze vergadering aangaande het distriktdar kunnen ze het indienen bij de secrj M.Smulders voor Zaterdag 26 Maart 8e Bondswedstrijd bij St 3 eb ast ia an Heide Dinsdag Donderdag Zateraag Zaterdag 22 Maart 24 Maart 26 Maart 26 Maart- 4 Pers 8 Pers 6 Pers 8 Pers schiet lijst invullen voor zondag 20 Maart. V ertrek Vertrek Ver-trek Vartrek 18.45 uu 18.45 uur 13.15 uur 17.45 uur 'k* 1 rr Am mm- vn M« vw -w -m- —m »u. —i- mm ■*- A V. - "Wi w -a «a —a v It a *1 r «ft mm mm mm mm -*». mm, mm mm mm, mm mm mm mn mm tmt mm V4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 4