2 nDEROP -MP 1 HOE LANG VOOR HEI1 GEWOON IS Vroeger boerde moeder thuis. Vader verdiende, de kost. Her. moederschap begon met de huwelijksdag. De vrouw ruilde haar baan buitenshuis voor het heisvrouwschap binnenshuis. So hoorde dat. Het. systeem was simpel. De werkelijkheid niet altijd. I'ecenwocrdig rijn de normen wat soepeler geworden. Het moederschap begint niet meer op de trouwdag. Kinderen krcjgen is een eigen keuze, het is echter niet voorspel baar of de opvoeding van de kinderen probleemloos zal verlopen. Moederschap mat baan of studie worden veel vaker gecombineerd. Heel wat minder simpel. En nog lang niet voor iedereen een haalbare werkelijkheid. de Stichting Kinderdagverblijf Duimelot te Venray vindt heit belangrijk -Jat ouders kannon kiezen, voor een" vorm van kinderopvang die voor hun situatie het beste is. Ouders kunnen bij Duimelot kiezen voor een plaats op het kinderdagverblijf: of deelname aan het gastouderprojèkt Hat kinderdagverblijf biedt regelmatige dagopvang in groepsverband door geschoolde groepsleidsters. Sr kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar terecht waarvan de ouders werken, problemen hebben met de opvoeding, gescheiden, ax teenstaand of studerend zijn. Voor deze mensen is de peuterspeelzaal of niet voldoende wat openingstijden betreft of de begeleiding kan door de grote groepen die men vaak noodgedwongen is ts formeren niet optimaal gebeuren. Het gastouderprojokt biedt regelmatige of onregelmatige opvang in gezinsverband door gastouders. Er wordt een gastgezin gezocht voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan óe ouders werken, een cursus volgen, studeren, ziek zijn, speelkameraadje voor hun eigen kind zoeken of graag de opvoeding van hun kind(eren5 willen delen met een ander Het. gastouderproje.kt is werkzaam in de regio noordelijk Noord-Limburg I7ilt u -meer informatie bel gerust., vraag naar Marianne of L i set teTelnr j 4 8 0 - 87110 V.O.F TRANSPORT- SN O HANDEL IN ZAND EN GRIND BBQEKHUIZENVORST - - - *■■-— »•»»-. -t■-1-ii- ti - in i T.fc.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 2