DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.17 weekblad 1988 i KERK BERICHTEN KERKBESTUUR 1 Redactieadres: Castelostraat 30 Inleveren copij voor dinsdag 19.00 uur Sr. 9 4 maart 1988 Za. 05-03: 19.00 uur jgt. voor Lei Heidens en tevens voor overledenen v. fam» Philipsen-Jacobs en Br. Julianus Zo. 06-03: 8.00 uur voor geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. parochie 10.00 uur voor Cjehg V-.'d. Pasch kaartvrlenden5 en tevens voer Gerardus en Petronella Verhoeven-Boeben en Johannes en Catrijn Gellings Verhoeven Di. 08-03: 19.00 uur voor overledenen van fam. Sraonts-Cremers en tevens voor Sjeng v.d. Pasch (fam. Strijbcs) Wo. 09-03: 8.00 uur gezinsmis (offeraars) Do. 10-03: 19.00 uur voor Marie v. Kuijck Vr. 11-03: 8.00 uur t.e.v. O.L.Vr.v.Alt.Bijstand (offerblok). Misdienaars: Wilbert-Renee zaterdag-dinsdag-woensdag Sepo-Joep Martijn-Michel zondag 8.00 uur-donderdag-vrijdag zondag 10.00 uur Vastenactie: De stand van de Vastenactie is nu f. 475,00. Al een heel stuk op weg naar ons einddoel. Tot nu toe zijn er 16 zakjes ontvangen. Hoeveel zullen het er volgende week zijn Gaan we weer een heel stuk vooruit Geachte Parochianen De aktie "Gezinsbijdrage" welke onlangs gehouden werd onder het motto var. "dit jaar iets extra's", is een groot succes geworden. Er werd voor wat betreft het eindtotaal een nieuw record gevestigd. De totale opbrengst was-'f. 33.400,00 hetgeen betekend f. 3000.00"meer als in 1987. Totaal werden aangeschreven 262 gezinnen of personen, waarvan er 4 niet mee deden. Alle gevers bedankt voor het behalen van dit geweldige resultaat, ook namens hen die mede met ons deze aktie hebben georganiseerd. Het Kerkbestuur. K n e- ttbb S' ipèelgoed-junior truck blauw-geel-rood gekleurd J. Maes, Castenrayseweg 54 - Si. -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1