CASTENRAY VOOR DORPSBLAD 1988 weekblad jaargang nr.17 KERK BERICHTEN REDAKTiO^EEL ff? i. 4 Redactieadres: Castelostraat 30 Inleveren cop ij voor dinsdag 19.00 uur nr. 2 15 januari 1988 Za. 16-01: 19.00 uur zeswekendienst voor Henbricus Donders (coll.) Jfo. 17-01: 8.00 uur jgt. voor Bernard Vullings en Maria Elisabeth v.d. Broek 10.00 uur jgt. voor ouders Smits-Friezen, voor Ger Geerets (coll.). jgt. voor Leonard Peeters en Maria Gertrude Spreeuwenberg Di. 19-01: 19.00 uur voor meest verlaten zielen in het vagevuur Wo. 20-01: 8.00 uur gezinsmis (offeraars) Do. 21-01: 19.00 uur voor Marie van Kuyck Vr. 22-01: 8.00 uur t.e.v. O.L.Vr.v.Alt.Bijstand (offerblok) Misdienaars: Thijs-Marcel Wilbert-Renee Sepp-Joep zaterdag-dinsdag-woensdag zondag 8.00 uur-donderdag-vrijdag zondag 10.00 uur Abonnenment de Schans ieder jaar contributi zowel voor Daarom heb De volgend automatisc een bankre een postre Hoe dit komen leden van v e op te halen. Di de leden van de v ben wij naar een o e week ontvangt U he overboeking van keningnummer heeft keningnummer hebbe moet invullen lees erenigingen bij langs om de t is elk jaar weer een heel karwei, erenigingen als voor de redactie, plossing voor dit probleem gezocht. bij de Schans een machtiging voor het abonnementsgeld. Iedereen die kan ondertekenen. Diegene die n kunnen hieraan niet deelnemen, t U in de Schans van de volgende week Wij hopen op Uw medewerking. Wij vragen de verenigingen ook dit jaar weer mee te werken om de machtigingen op te halen. Op de redactie liggen de adressenlijsten klaar Bij voorbaat dank voor Uw medewerking De redactie. if SCHANS- I i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1988 | | pagina 1