DÖRPSBLAD VOOR CASTENRAY KERK BERICHTEN -\TEL 04780 84359 Zat.9-5:19.00 uur:Voor A.Fr.Michels Zon.MOEDERDAG - 10—5:8.00 uurtVoor de parochie t.e.v.O.L.Vr.v. Alt. Bijstand 1O.30:PROCESSIE_NAAR-TIENRAY Intentie v. Eucharistieviering aldaar: v.Ger Janssen en overl.v. familie Dins. 12-5 19 00 uur:tlit dankbaarheid(V) Woens o 13-5 00 uurGe zinsmis of feraars Dond .14-5:19# OOuurv Herman dinghs T Vrij,. 15-5:14. 00 uur: PI .Eucharistie viering b.g.v. zilveren huwelijk van Mart Bal tussen en Annie Baltussen-v.Enckevort Misdienaars Thijs—Mare elt Zaterdag-Dins dag-Woensdag Ronny—Wil bertZondag 8 .00 uur—Donderdag-Vrijdag 14# 00 uur Ivan-Sepp:Zondag: 10.30 uur TIENRAY P.S..Zondag 1? Mei EERSTE H/C0MM8KIE IN ONZE KERK JAARGANG NR.15 WEEKBLAD 1987 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Nr. 18 Inleveren kopij: dinsdags 19.00 uur 8 mei 1987 Iedere dinsdag theorie te Oirlo. Castenrayse kandidaten worden om 19.^5 uur bij de kerk afgehaald. AUTORIJSCHOOL GEORGE NOTTELMAN wijst U de weg veilig door het verkeer GRATEfylSTRAAT 7 TEL. 8435S Ook voor motor en vrachtauto IE XUI15 r-irv. r*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1987 | | pagina 1