Redaktie-adres: Castelostraat 4 Mr. 15 ïnleveren kopy: dinsdags 19.00 uur 17 april 1987 V-/ 's KERKBERICHTEN Zat:18-4:PAASWAKE 19.00 uur:Zegening v.het Licht,Paaskaars,Doopwater en daarna PI •Eucharistieviering. Intentie v.Bandrie kuypers^coll) N.B:«na de Eucharistieviering kan me n het gezegende water meenemen Wel fles meenemen. Ook gelegenheid daarvoor morgen na dePaasmissen Zon. 19-4:HO0GFEEST v.PASSH 8*00 uursJgtoV.Airfeoon Geuris en Maria r SI is. Zanders 10.00 uurrJgt.V. Jan. Weijs-Catherine Cox, Gerard Weijs en Maria v. Lipzig Maan.20—4:8.00 uur:voor de parochie 10.00 uue:Jgt.v.Engelhert Emonts enMaria Geurt s Dins.21-4:19.00 uur:v.overl.v.fam.SeiJkanè-Collin Woens^22-48.00 uurtt.e.v.0*L.Vr.v.Alt»Bijstand(E) Dond .23-4 19 .00 uur :v. Geert Classens VraJ^24-4:8o"00 uurnr.Ger Janssen 19.00 uurPI.Eucharistieviering b.g.v. 60^'arig bestaan van de ruiterelub" Eendracht" Misdienaars Martijn-ReneeDinsdag-Woensdag Tkijs-MarcelItonderdag-Vrijdag Ivan—Sepp:Yr33&ag 19.00 uur. HEBT IJ AL GEDACHT AAI UW EX GEN YASTEFQPPER??? De vastenbos staat er nog tot en met Paasmandag.TLaien wij. zelf ook Iets lijden met de Lijdende JEZUS STAID van onze eigen Parochieactie, is d.d.13 April :1159.>~gX&. AAM ALLEN EES ZALIG El GEZEGEND PAS EL TOEGEWENST :'-K 9

Castenrays dorpsblad De Schans | 1987 | | pagina 1