Ale boo^dleidster nan de kleuterschool is op dit moment benoemd mevr. R. Peetera uit Geijsteren er. als stimuleringskracht voor 3 jaren mevr. M. Bakker uit Meterik. Het aantal leerlingen voor de basisschool is op dit moment 8? en voor de kleuterschool is dit 23* Sen punt van grote betekenins is, kan de school in Castenray gehand haafd blijven. Prognoses aan de hand van gegevens van de gemeente Venray wijzen uit, dat o.a. door de voorgenomen woningbouw het aantal kinderen, die de school gaan bezoeken, groot genoeg is om een klassige geintri- Z geerde school te kunnen handhaven. Het bestuur zal er dan ook naar streven, om zolang het mogelijk is, op deze wijze een stuk verantwoord onderwijs te geven, de school zeer zeker voor Castenray te behouden. Het bestuur is overtuigd van het bestaansrecht van de basis- en kleuter school in Castenray. De school schept ook voor de band in de dorpsgemeenschap en op het gebied van binding in de verschillende verenigingen een zeer voorname plaats. Conclusie van het school-® bestuur is dan ook dat de kleuter- en basisschool voor eec functioneren van de dorpsgemeenschap even r, noodzakelijks is als kerk en de diverse verenigingen. Als schoolbestuur hebben wij getracht u een stukje informatie te geven over net reilen en zeilen van het onderwijs aan de beide scholen vanaf de oprichting in 1922 tot nu 1981. Vele dingen Btaan hierin niet vermeld o.a. hoe het ging met de school in de oorlogsjaren, waar werd les gegeven toen de school kapot gebombardeerd was, de nood- school na de oorlog, de nieuwe school 19^9 enz. enz. Als schoolbestuurook namens leerkrachten en oudercommissie zouden wij u vriendelijk willen vragen, bent u het op bepaalde punten met het beleid aan de school niet eens, gaat u er met betrokkenen rustig over praten. Allen steller, dit zeer op prijs en zullen u te allen tijde te woord staan. Stichting Katholiek Onderwijs Castenray»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 41