-BE 5BHFE1S- M uLjk ■J- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 RedaktieadrssHorstermeg 43c. Bankrek.nr.: 13,87.93 86 7. Nr. 48. UJEEKB LAD 21 december 1973. Langs deze u/eg luenst U allen een Prett de redaktie ig Kerstfeest. PAROCHIE-N IEUUJS UJeek van 22 - 29 december 1973. misdienaarslos Duykers en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Oac en Bennie UJismans Zaterdag Zondag: lïiaandag Dinsdag: UJoensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 19,00 uur: Vierde zon 8.00 uur: 10,00 uur: 8.00 uur: 21.00 uur: Hoogfeest 85.00 u~: 10.no ._:ui Feest v.d» 8,00 uur: 10.00 uur: 7.30 uur: 8.00 uur: 19.00 uur: Hendrik Philipsen. dag v.d, Advent0 Uit dankbaarheid (D.), Ord, UJilhelmina Uiillemssen-Linders. overl» fam. Nachtmis voor overl. fam. Nooyen-Arts van Kerstmis. overl. fam, Gooren-Dinghs. Pa Iron al!-:-; Philipsen. Ho Stephanos, overl. fam. Gellings-Verhoeven. cverl. fam. UJismans-Cleven. Oosephina Seykens - Collin, jrd. Henricus v.d.Pas-v.d. Homberg, overl. fam» Dondors-Verlinden.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1