-31 S3E31S- f t f DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur I973 RedaktieadresHorstermeg 43c. Nr. 47. UJEEKBLAD Bankrek.nr.13.87.93.86.7. 14 december 1973. Voorbereiding op Kerst, Gaat Kerstmis 1973 door,.AL-LICHT (zegt Ui?) J/. UJ?) y/%- Licht (misschien minder door de energiecrisis; Geef dan ECHT LICHTj - Echt licht komt op je toe in iemand, die zich je lot aantrekt.en je bent niet meer alleen. - Licht van iemand die zo bezielend leeft, dat je geraakt mordten je je meg meer ziet Echt licht komt op je toe in iemand die daarin zo Gods merk verricht,dat je je meer aangesproken voelt,,..die blinden doet zien..doven doet horen0.doden ten leve roept - Feest van licht.AL-LICHT (zegt Ui?) Christus bracht hetAL-LICHT....*... PAROCHIE-NIEUWS: llieek van 15 - 22 december 1973. misdienaars Zaterdag: Zondag: lïlaandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: mededeling: Dos Emonts en Dac Classens. Dac en Bennie Wismans. Hoogmis: Dan en Willie Vollenberg. 19,00 uur: iïlaria Donders - Hcedemakers. Derde zondag v.d. Advent. 8.00 uur: overl. fam. Gooren-Dinghs. 10,00 uur: maanddienst martin Emonts. 7,30 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben, 8.00 uur: uit dankbaarheid.(D) 8,00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 14,00 uur: Humelijk Bruidspaar de Groot - Dinghs. 19,00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis. 7,30 uur: Pierre Danssen. 8,00 uur: Wilhelmina Willemssen - Lindors. 19,00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis. 19.00 uur: Hendrik Philipsen. a) Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. b) Woensdagavond en vrijdagavond boeteviering voor Kerstmis. 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1