Vanuit de rayoncommissie werden als leden benoemd de heren van Osch uit Heide, Cox uit Merselo, Huys uit Vredepeel en Raaymakers uit Castenray, De rayoncommissie heeft op donderdag 6 december a.s. met het gemeentebestuur'een gesprek waarbij de nadere opzet van de contactbijeenkomsten mot do bevolking aan de orde komt. ANJERFONDS LIMBURG LOTERIJs Goedgekeurd door de minister van Justitie d.d. 10 juli 1973 Nr. L.O. 690/141/123. Uitslag van de trekking gehouden op maandag, 26 november 1973 ten overstaan van Notaris A.G.J.ffl. Krokelborg in het Gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotnr. Prijsnr. Lotnr. Prijsnr. Lotnr.s Prijsnr. 886 55 41.866 7 67.117 41 2.922 45 42.763 2 71.954 10 6.666 15 47.590 29 73.269 32 7.033 52 49.302 11 74.765 37 7.523 50 49.317 5 74.. 814 38 9.719 3 54.274 23 75.954 47 9.742 53 55.313 30 83.826 59 9.763 22 55.322 31 83.831 12 10.470 33 55.400 61 85.751 24 10.941 14 55.446 46 86.768 20 10.991 4 55.448 1 90.740 6 13.112 39 55.514 43 93,293 36 17.951 19 55.546 54 93.889 26 20.445 44 56.837 28 93.942 17 20.451 48 58.217 60 96.033 9 20.478 16 58.249 34 96.044 27 20.485 58 58.267 18 103.470 3 24.240 13 60.379 42 116.620 51 26.677 21 62.502 35 118.695 25 29.291 49 64.260 40 119.456 57 - 120.254 55 De prijswinnende loten kunnen of per aangetekend schrijven, of onder opgaaf van naam en adres gezonden worden aan de afdeling Kas (dhr, Korbmacher) van de Alge mene Bank Nederland N.V. Bredestraat 10, Maastricht, waarna voor overmaking van het bedrag zal worden zorggedragen; of persoonlijk aan do loketten van bovenge noemde Bank tegen contante betaling worden aangeboden. Met dank voor Uw steun aan de Limburgse.cultuur. Het Bestuur van het Anjerfonds Limburg. OCTOPUS '71; Volgende week donderdag 13 december a.s. KIENAVOND bij café Hesen-Kuijpers. 'Aaanvang half 8. TOT DAN I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 2