I 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 RodaktieadresHorsterweg 43c, Nr. 45. Bankrek. nr.: 13.87.93.86,7, 30 november 1973. UJEEKBLAD. PflRQOHIE-N IEUUJ5 Misdienaars: Oac en Bennie Wismans. Bos Duykers en Peter Philipsen. Hoogmis: Bos Emonts en Bac Classens. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: Francisca Roelofs-Keijsers (zesw.dienst) Zondag: Eerste zondag van de Advent. 8.00 uur: overl. fam. Strijbos-Cleven 10.00 uur: overl. fam. Leonard Heldons-Driessen. IVlaandag: 7.30 uur: ll/ilhelmina Willemssen-Linders. Dinsdag: 8.00 uur: uit dankbaarheid (K.) UJoensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int, offeraars). Donderdag: 7.30 uur: Bosephina Seykens-Collin Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand. 8o00 uur: ter ere van 't H. Hart. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.l.Vrouiu (int. offeraars). 19o00 uur: overl. fam. Duykers-Ulismans. mededeling 1. Donderdag 19,30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. 2. Zondag is het de eerste zondag van de Advent en tevens eerste zondag van de maand. Bijzonder aanbevolen en collecte voor onze eigen kerk. Wilt U ook aan de projec tor denken. Tot nu toe werd 774,00 bijeengebracht. MEDEDELING KLEUTERSCHOOL: Donderdag 6 december a.s. hebben de kinderen vrij. Er zijn nog enkele ouders die over de maanden augustus tot en met december geen schoolgeld hebben betaald. Wilt U het schoolgeld 90,00 per jaar) vóór het einde van het jaar o'ermaken op rek,nr.: 13087.93.468 t.n.v. Kleuterschool, lYlatthiasstr. 12, Castenray. Ook heeft nog niet iedereen de dor-e-mi betaald. Wilt U dit bedrag 9,60 s.v.p. zo spoedig mogelijk betalen of overmaken op bo vengenoemd rekeningnummer? Bij voorbaat dank. [Yl, Bakker-Brouuiers. sanFiis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1