DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1973 jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur RedaktieadresHorsterweg 43c. Bankrek.nr,: 13 87, 93, 86 7. Nr. 44 23 november 1973. UJEEKBLAD. PAROCHIE-NIEUWS: Week van 24 november - 1 december 1973, misdienaarsDan en Willie Vollenberg. 3os Emonts en 3ac Classens, Hoogmis: Peter en Henk Strijbos, Zaterdag: 8,00 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int, offeraars). 19,00 uur: zlg. Lei Heidens. Zondag: Feest van Christus Koning van het heelal. 8oÜ0 uur: overl, fam. Tielen - Smits. 10,00 uur: zlg, lïlartin Wismans, Maandag: 7,30 uur: overl, fam, Emonts - Geurha. Disndag: 8.00 uur: zlg. Pierre Oanssen. Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 7.30 uur: overl. fam. Rambags - Cleven. Vrijdag: Feest van de H, Apostel Andreas, 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.L. Vrouuj (int. offeraars). 19,00 uur: zeswekendienst Francisca Roelofs-Keijsers. Mededeling Donderdag 19,30 uur repetitie van het kerkelijk zangkoor. VERENIGINGEN: HANDBOOGSCHUTTER13 "DE BATAVIEREN": Uitslag eerste wedstrijd van ons nederlaagtournooi Batavieren - Houtswelvaren uit Mierlo-Hout: lste zestal behaalde 1.265 punten - hoogste schutter G. Weijs met 221 punten gevolgd door Ant. Kuijpers met 220 punten. 2de zestal behaalde 1,170 punten - hoogste schutter M. Smulders met 208 punten ge volgd door G. Cremers met 206 punten, 3de zestal behaalde 1.106 punten - hoogste schutter 3os Weys met 201 punten ge volgd door W» Brouwers met 195 punten. 4de zestal behaalde 817 punten - hoogste schutter P. Reinders met 176 punten ge volgd door Martha Cremers met 158 punten. De 15 hoogste schutters van de Batavieren behaalden 3,029 punten. De 15 hoogste schutters van Houts-Welvaren behaalden 3,096 punten. Hoogste schutter 3. Sanders met 229 punten gevolgd door P, v. Vaalen met 226 punten -at satans

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1