DORPS BLAD VOOR jaargang nr 2 kopij binnen voor woensdag 1700 uur CASTENRAY I973 i RedaktieadresHorsterweg 43c. Bankrek.nr.: 1387.93 86 7. Nr. 43. 16 november 1973. WEEKBLAD. REDAKTIDNEEL; Tot onze spijt u/aren de blauw gedrukte voorpagina's vorige week op. Voor de rest van dit jaar hebben me nog "koppen" gedrukt op minder dik papier. We zullen hiervan alleen de voorkant gebruiken. Om nog extra vellen te laten druk ken zou te duur ujorden. Hopelijk hebt U hier begrip voor. PAROCHIE-NIEUUJS: Week van 17 - 24 november 1973. misdienaars: Dos Du/kers en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos, Hoogmis: Dac en Bennie Wismans. Zondag - 24ste zondag na Pinksteren. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van Q.L.Vrouw (int, offeraars). 19,00 uur: jrd. zlg. Antoon Roelofs. Zondag: 8.00 uur: overl, fam, Strijbos - Cleven. 10.00 uur: zlg. Hendrik Philipsen. iïlaandag: 7.30 uur: overl, fam. Emonts - Geurts. Dinsdag: 8,00 uur: zlg. iïlartinus Philipsen. Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 14.30 uur: Huwelijk Bruidspaar Strijbos-Duykers Donderdag: 7.30 uur: Uit dankbaarheid:bevrijding Castenray. Vrijdag: Goon vroegmis. 15,00 uur: Zilveren Huwelijk H. Wismans - Nooyen. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). [ïlededelinq Donderdag 19.30 uur bijeenkomst van het Kerkelijk Zangkoor. Nationale kollekte geestelijk gehandicapten. Het bestuur van de oudervereniging "voor het zorgenkind" deeltemede' dat de huis aan huis kollekte voor het zorgenkind in Castenray opge bracht heeft: 313,35. Dit is dus een zeer groot succes geworden. Wij willen dan ook alle inwoners van Castenray hartelijk danken voor deze royale bijdrage. Tevéns danken wij alle kollektrices van harte die door hun grote in zet hebben medegewerkt om dit mooie resultaat te bereiken. -ai sanais-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1