-[IE Vil l i1.- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur 1973 RedaktieadresHorsterweg 43c. Bankrek.nr.: 13,87 93 86 7, Nr. 40. 26 oktober 1973. WEEKBLAD. 4i PAROCHIE-NIEUWS: UJeek van 27 oktober - 3 november 1973. misdienaars Zaterdag Zondag: maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 3ac en Bennie Wismans 3os Duykers en Peter Philipsen, Hoogmis: 3os Emonts en 3ac Classens. Geen vroegmis 15,00 uur: Zilveren Huwelijk mennen - Muskens. 19,00 uur: Antonita en 3o Swinkels. 20e Zondag ba Pinksteren. 8,00 uur: Francisca Roelofs - Keijsers. 10.00 uur: Piet en Petronella Philipsen. 7.30 uur: matthias Dinghs - Arts. 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. 8.00 uur: Gezinsmis. 7,30 uur: Bijz. int. Eerste vrijdag van de maand. 8,00 uur: ter ere van 't H. Hart. 19,00 uur: voor de overledenen - Boeteviering Zaterdag: 8,00 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). mededeling 1. Donderdagavond 19.30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. 2. Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op zondag 4 november a.s. 3. Vrijdag bij gelegenheid van Allerzielen is er om 19,00 uur avondmis voorafgegaan door een boeteviering als voorbereiding op Allerheiligen en Allerzielen. DAmESKOOR: Zaterdag 27 oktober a.s. avondmis zingen. LimBURGSE VROUWEN BEWEGING: 331,50 opgebracht. De opbrengst van de collecte voor het zorgenkind heeft UiEGENS GEBREK AAN PERSONEEL KUNNEN WI3 ZATERDAGS GEEN BESTELLINGEN fflEER AANNEMEN DIE BEZORGD MOETEN WORDEN. MET—INGANG VAN 1 NOVEMBER A.S. ZI3N WI3 TUSSEN DE MIDDAG GESLOTEN VAN HALF EEN TOT EEN UUR EN VRI3DAGS 0IY1 6 UUR. H. v. Rhee.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1