-JE YJIIIS- t DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadres: Horsterweg 43c. Nr. 39. Bankrek.nr.: 1387 93 86 7. 19 oktober 1973. PAROCHIE-N IEUUJS: UJeek van 20 - 27 oktober 1973. Misdienaars: Jan en Willie Vollenberg. Dos Eraonts en Jac Classens. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. WereldmissiedaqBijzondere collecte voor onze missionarissen. Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: overl. fam. Geerets - Weys. Zondag: 8.00 uur: zlg. Francisca Roelofs - Keysers. 10.00 uur: jrd. overl. fam. Ewals- Rambags. Maandag: 7.30 uur: overl, fam. Verhoeven - Houben. Dinsdag: 8.00 uur: overl. fam. Seykens - Collin. Woensdag: 8.00 uur: gezinsmis (int, offeraars). Donderdag: 7.30 uur: zlg. Petronella Philipsen. Vrijdag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw. Zaterdag: Geen vroegmis. N.B.Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. MEDEDELINGEN STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS CASTENRAY: BETREFFENDE OUD PAPIER. Wegens het verdwijnen van 0.P.0.S in Venray zal er jammer genoeg geen'oud papier meer opgeh©ald kunnen worden door de Stichting. Wij. bedanken iedereen dis tot. nu toe op deze wijze ons gesteund hebben. VERENIGINGEN: u LIMBURGSE VROUWEN BEWEGING: Dropping. Woensdag 24 oktober a.s. vertrek kwart voor 7. Dames, neem een avondje vrij en ga allen mee. TRIM JE FITIII (li Collecte: De kaarten van Lourdes Liefdeswerk hebben in totaal 221,50 opgebracht. BILJARTCLUB "DE KET5ERS" Uitslagen: Klasse C - Castenray - Juliana 2 - 8. Programma: Klasse C - Oirlo - Castenray - dinsdag 23 oktober a.s. Klasse A - Castenray - America - vrijdag (hedenavond).

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1