VUIIS i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieedree: Horsterweg 43c. Nr. 38. WEEKBLAD. Bankrek.nr.: 1387.93B67. 12 oktober 1973. PAROCHIE-NIEUWS: Week van 13 - 20 oktober 1973. Misdienaars: Dos Duykers en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Dac en Bennie Wismans. 18 Zondag na Pinksteren, Zaterdag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: zlg. Hendrik Philipsen. Zondag: 8.00 uur: ter ere van O.L.Vrouw. 10.00 uur: Antoon Steeghs en ouders. Maandag 7.30 uur overl. fam. Verhoeven - Houben. Dinsdag 8.00 uur: overl. fam. Tielen - Danssen. Woensdag 8.00 uur: Gezinsmis (int, offeraars). Donderdag: 7.3D uur: Francisca Roelofs-Keijzers. Vrijdag 8.0D uur: overl. fam. Strijbos - Kemmelings. Zaterdag: 8.0Q uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: overl. fam. Geerets - Weys. Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. VERENIGINGEN: BILDfiRDCLUB "DE KETSERS": Uitslagen Klasse A - Castenray - Broekhuizenvorst: 4-6. Klasse C - Suiolgen - Castenray 8 - 2. Volgende week: Klasse A en C vrij. KATHOLIEKE JEUGD BEWEGING: a.s. donderdag clubavond - de kabouters van 7 tot 9 uur. Poetsbeurt: Marlies, Annemie, lïlarjo en Dean. Deze meisjes komen dus iets later thuis. IVIeisjes, het is de bedoeling dat we een spaarvarken afmaken, waarbij wel eens ge knoeid kan worden. Trek dus oude spullen aan of neem een oud overhemd van je vader mee en trek dat in het clubhuis aan. Verder, willen jullie zelf een oude verfkwast (verfkwastje) meebrengen? En als jullie ouders restjes verf hebben dit is allemaal welkom - zodat je je eigen spaarvarken kunt verven. Als jullie geen verf thuis hebben zorgen wij er voor. De Leidsters. 6

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1