-IE SSHH1S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Geen vroegmis, 17de Zondag na Pinksteren. 8,00 uur: ter ere van O.L.Uroum. 10.00 uur: zlg. Petronella Philipsen. 7.30 uurs zlg. Hub Frederichs. 8,00 uurs zlg. Peter Dohan Strijoos. 8.00 uurs Gezinsmis (int. offeraars). 7.30 uurs overl. fam. Strijbos - Kommelings. 8.00 uur: ter ere van O.L.Urouuj (int.of feraars) 19.0Q, uurs zlg. Hendrik Philipsen. N.f 1. Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. 2. De vroegmissen zijn voortaan om 8 uur, uitgezonderd maandag en donderdag. Op die dagen blijft het 7,30 uur. 4 t KINDEREN 0PGEUEN U00R DE KLEUTERSCHOOL. In tegenstelling tot eerdere berichten kunt U Uuj kind dat na 1 oktober 4 jaar ujordt mei opgeven voor de kleuterschool, mant er zullen nog enkele kinderen morden toegelaten, die dit schooljaar de kleuterschool millen be zoeken. Uiie denkt hiervoor in aanmerking te komen mordt verzocht dit a.s. maandag 8 okto ber telefonisch of schriftelijk door te geven aan de kleuterleidster, tel. 0 47 87 6 19 (vóór of na school tot 5 uur of tussen de middag). PEDICURE, alleen volgens afspraak of eventueel in avonduren. Tel.: 0 47 87 - 2 6 0. Mevr. Gellings-Dacobs. 4 i RedaktieadresHorsterujeg 43c. Nr. 37 lUEEKBLflD. J Bankrek.nr.s 1387.93867. 5 oktober 1973. PAROCHIE-N IEUUJS UJeek van 6-13 oktober 1973. Misdienaars: Dos Emonts en Dac Classens. Dac en Bennie UJismans. Hoogmis; Dan en iUillie Vollanberg. Zaterdag: Zondags Maandags Dinsdag: UJoensdag Donderdag: Zaterdags 19.00 uurs int. fam. UJismans - fierts. 4 -V.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1