-IE SBHfllS- DORPS BLAD VOOR jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1973 RedaktieadresHorstermeg 43c. Bankrek.nr,: 1387-93 86 7. Mr. 36. WEEKBLAD. 28 september 1973. PAROCHIE-NIEUWS; Week van 29 september - 6 oktober 1973, lïlisdienaars: Peter en Henk Strijbos. Jan en Willie Vollenberg. Hoogmis: Jos Duykers en Peter Philipsen. Zaterdag: 7.30 uur: ter ere van Ü.L.'Vroum (int.offeraars) 19,00 uur; zlg. Lei Heidens, Zondag: 16e Zondag na Pinksteren, 8,00 uur: zlg, Johannes v.d. Eindt - Cox. 10,00 uur: jrd. Maria Hendrika Geerets - Weys. Maandag: 7.30 uur: Wilhelmina Cox. Dinsdag: 7.30 uur: Oac Haegens. Woensdag: 7.30 uur: Gezinsmis (int, offeraars). Donderdag, vrijdag en zaterdag GEEN vroegmis. Zaterdag: 19.00 uur: tot int, fam. Wismans-Aerts. Mededeling s Zaterdag en zondag is er onder de diensten een bijzondere collecte voor onze eigen kerk in verband met de projector. Zeer aanbevolen!I KERKBESTUUR ST.MATTHIAS. Uolgens de statuten van het kerkbestuur is dit jaar dhr. G. Janssen, Klein Oirlo 14 aftredend als kerkmeester. Dhr, Janssen stelt zich herkiesbaar voor de volgende periode van vier jaar. Mochten er personen zijn, die men graag als kandidaat u/il opgeven dan kan dat als volgt: a) een kandidaat kan voorgesteld morden indien dit gebeurt door vijf personen. b) bijgevoegd dient te morden een bereidverklaring van die gestelde kandidaat. Een en ander kan ingeleverd morden op do pastorie vóór 7 oktober a.s. PROJECTOR IN DE KERK. Op verzoek van de parochianen zijn me er toe overgegaan om een projector en een doek aan te schaffen, zodat de gelovigen meer betrokken zijn bij de liturgische diensten. Sinds Pasen zijn me ermee bezig en naar ons dunkt tot volle tevredenheid. Het bedoel de resultaat is hiermee zeker bereikt. Iedereen kan nu gemakkelijk meedoen en meezingen. Overigens zijn me bezig om het ge bruik van de projector steeds uit te breiden, Maar, heel deze installatie heeft nogal veel gekost. Daarom milden me zaterdagavond en zondag onder de diensten een bijzondere collecte houden voor deze projector om de onkosten te bestrijden. Mogen me U vragen om hier royaal aan mee te doen. Uit ervaring meten me nu dat dit goed besteod is. Het medeflleven in de diensten is hierdoor erg vooruit gegaan.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1