1 Redaktieadress Horsterweg 43c.- Mr, 35, f Bankrek.nr.s 13 87 93 86 7, 21 september 1973, WEEKBLAD. Dankbetuiging. Bestuur en leden van de Limburgse Vrouwen Beweging danken eenieder die z'n belangstelling,hetzij per soonlijk hetzij in verenigingsverband, getoond heeft bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum, met felicitatie's, giften en bloemen. Het was hartverwarmend en voor ons een geslaagd feest. Dank aan U allen. L.V.B. Castenray. PAROCHIE-NIEUUJS: Week van 22 - 29 september 1973. misdienaars s Bac en Bennio Wismans Bos Duykers en Poter Philipsen, Hoogmis; Bos Emonts en Bac Classens, Zaterdags 7.30 uur; ter ore van O.L.Vrouw (int. offeraars). 19,00 uur; overl, fam. Geerets - Weys, Zondags Vredeszondaq - Bogin van de vredesweek. 8,00 uur; zlg. Pierre Banssen. 10.00 uur; jrd. zlg. lïlatthias Drabbels. Maandags 7.30 uur; overl. fam. Classens-Hendriks-Voermans Dinsdags 7,30 uurs jrd, overl. ouders v. Kuyck - Verriet, Woensdag; 7.30 uur; Gezinsmis (int, offeraars). Donderdags 7.30 uurs Boh.v.d.Water-SprQouwenborg-Lommen. Vrijdags 7.30 uur; zlg, Hubertina Strijbos-Kcmmelings Zaterdags 7,30 uurs ter ere van O.L.Vrouw (int, offeraars), 19,00 uurs zlg. Lei Heidens. NBDeze week is de Vredesweek. Een mooie gelegenheid om deze week deel te nemen aan de Eucharistieviering, het offer bij uitstek van vrede. i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1