-li SSÜFUS- v v5 i DORPS BLAD VOOR jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY I973 ..edaktieadresHorsterweg 43c, Bankrek.nr.: 13 87 93 86 7, Nr. 34. 14 september 1973, UJEEKBLAD. PAROCHIE-NIEUWS Week 15 - 22 september 1973, misdienaarsDan en Willie Vollenberg. 3os Emonts en 3ac Classens. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos, Zaterdag: 7,30 uur: ter ere van 0,L. Vrouw (int, offeraars) 19,00 uur: zlg, Hendrik Philipsen, Zondag: 14 de Zondag na Pinksteren, 8,00 uur: zlg, Petronella Philipsen, 10,00 uur: int, fam. Duykers - v,d, Ven, Maandag: 7,30 uur: overl, fam. Verhoeven - Houben, Dinsdag: 7,30 uur: Oosephina Seykens - Collin. Woensdag: 7,30 uur: Gezinsmis (int, offeraars). Donderdag: 7.30 uur: bijz. int. Vrijdag: 7.30 uur: bijz. int. Zaterdag: 7,30 uur: ter ere van O.L.Vrouiu (int, offeraars). 1933 - 1973 LIMBURGSE VROUWENBEWEGING 40 3AAR. I Vandaag 14 september 1973 herdenkt de L.V.B. op feestelijke tuijze het feit dat hier 40 jaar geledon een vrouwenbond werd opgericht. De dag wordt ingezet met een plechtige H, Mis van dankzegging. Daaropvolgend is een rucaptie en huldiging,van de jubilarissen. Om 7 uur 's avonds begint de feestavond voor de leden met hun echtgenoten en gene»- -- digden. Toen in 1933 do Boerinnenbond in het leven werd geroepen luidde de doelstelling van de nieuwe organisatie: "Bevordering van do godsdienstige, maat schappelijke, culturele en vakkundige ontwikkeling van do leden." In feite is die doelstelling op dit ogen blik - nu het 40-jarig bestaansfeest van de organisatie wordt gevierd - nauwelijks ver anderd. Wat veranderd is, de werkwijze en de opstel ling van de organisatie; men pakt de zaken gewoon anders aan.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1