-IE Vil lis DORPS BLAD VOOR CASTENRAV jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadrea: Horstorweg 43c. Nr. 33, WEEKBLAD. Bankrek.nr,13 8? 93 86 7. 7 september 1973. PAROCHIE-NIEUWS: Week van 8-15 september 1973. r/lisdienaars; Dos Duykers en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos, Hoogmis: Dac en Bennie Wismans. Zaterdags Zondags Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag 7,30 uur: ter ero van O.L.Vrouu/ (int. offeraars). 19,00 uur: Petronella Classens - Rongen. Dertiende zondag na Pinksteren. 8,00 uur: jrd. Peter Danssen, Bernardina Emonts en Pierre. 10,00 uur: UJilholmina Willemssen - Linders. 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. 7,30 uur: Hub Frederiks. 7,30 uur: Gezinsmis (int, offeraars), 7,30 uur: UJil Nesen. Geen vroegdienst, 14,00 uur: ter era van O.L.Vrouu uit dankbaarheid bij het 40-jarig bestaan van de L.V.B. afd, Castenray. 7,30 uurs ter ere van O.L.Vroutu (int, offeraars). 19,00 uur: Hendrik Philipsen, VERENIGINGEN: HANDBOOGSCHUTTERIJ "DE BATAVIEREN": Uitslag van de district korpskampioenschappen gehouddn bij St, Joris Leunen op 1 en 2 september j1.s Ere - Klasse St. Joris 1 Leunen 2,601 punten. Ons Genoegen IJsselstein - 2.552 punten. Diana 1 Venray 2,531 punten St. Hubertus lïlerselo 2,527 punten. Schutroe 1 Horst 2.463 punten. St. Sebastiaan Heide 1 2.460 punten. Batavieren Castenray 1 2,431 punten, UJillem Tell 1 Venlo 2.404 punten. Trefpunt 1 Tienray 2.397 punten. St, Anna 1 Venray 2.368 punten. Diana 2 Venray 2,334 punten. Ons Genoegen America 2.317 punten. Klasse A: Ons Genoegen Ysselstein 2.391 punten. St, Hubertus 2 lïlerselo 2.361 punten. UJillem Teil 2 Venlo 2.349 punten. St, Joris 2 Leunen 2.290 punten. St. Sebastiaan 2 Heide 2.277 punten. Batavieren Castenray 2 2,210 punten. Batavieren Castenray 3 2.160 punten. U

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1