-IE VÏH1S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY Jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadres: Horsteriueg 43c. Bankrek.nr.: 13 87 93 86 7. Nr. 32. UJEEKBLAD. 31 augustus 1973. PAROCHIE-NIEUWS: tlleek van 1-8 september 1973. misdienaars: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag Dos Emonts en Dac Classens. Dac en Bennie Wismans. Hoogmis: Dan en Willie Vollenberc, 7.30 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: mnd. martin Emonts. 12de zondag na Pinksteren. 8.00 uur: Petronella Philipsen, 10,00 uur: int. fam» Duykers - Rambags. 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. 7.30 uur: Hub Frederiks. 7.30 uur: gezinsmis (int, offeraars). 7.30 uur: Dosephina Seykens - Collin. Eerste vrijdag van de maand bijzonder toegewijd aan het H.Hart, 7.30 uur: ter ere van het H.Hart, 15,00 uur: Plechtige Huwelijksdienst Bruidspaar Poels-Baltussen. 7.30 uur: ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). In verband met het 25-jarig regeringsjubileum van H.m.Koningin Duliana op 5 september a.s, welke dag als een Nationale Feestdag zal worden gevierd, zul len de kantoren van de RABO-Bank de gehele dag zijn gesloten. De Direktie, V.O.F. Oirlo - Castenray van de L.L.T.I a.s, ÜJoensdag 5 september zullen kantoren en magazijnen van onze afdeling en van landbouw belang gesloten zijn, i.v.m, de Nationale F eestdag. VERLOREN: Naamplaatje van armband - Naam: "Peter", gegraveerd in GOUD, Gelieve terug te bezorgen bij: D, Weijs, Lollebeekweg, Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1