l i m RedaktioadresHorsterweg 43c, Nr. 30. WEEKBLAD Bankrek.nr.: 13 87 93 36 7. 17 augustus 1973. - PAROCHIE-BERICHTEN: Tiende zondag na Pinksteren Week van 18 - 25 augustus 1973. Misdienaars 2 Dac en Bennie Wismans. Oos Duykcrs en Peter Philipson, Hoogmiss Oos Emonts en Oac Classens, Zaterdag: 7.30 uurs ter ore van O.L.Vrouw (int, offeraars). 19,00 uur: zlg. Hendrik Philipsen. Zondags 8.00 uurs zlg. Martin Emonts (E). 10,00 uurs Henr. v.d. Pasch-v.d, Homberg, maandag: 7.30 uurs overl, farn. Kuypers - PqulugIs. Dinsdag: 7,30 uurs overl, fam. Woensdags 7.30 uur: Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 7.30 uurs Fr. Xav. Bingen. Vrijdags Apostel Bartholomous, 7.30 uurs fam. Mart Dinghs - Cox. Zaterdags Geen vroegmis. 14.00 uurs Plechtige Huujelijksdienst tot int. van Bruidspaar van Rens - Duykers. 19.00 uur: int, Cremers - Wismans, Mededeling: Vrijdagavond 20.30 uur geen repetitie. STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS: Bij de laatste gehouden oud-papier-ophaalactie was de opbrengst 1,600 kg. i papier. Dat was goed voor 60,00. Hartelijk dank aan alle schenkers en medehelpers. In de toekomst zal in het patronaat met munten betaald gaan worden. Hier beginnen we met de a.s. kermis mee. We hopen op ieders medewerking. In het begin zal het nog even wennen zijn maar we geloven dat het voor iedereen toch wel praktischer zal blijken to zijn, zowol voor de helpers en helpsters, VERENIGINGEN: LIMBURGSE VROUWEN BEWEGING: Dameskoor: Maandag 20 augustus a.s, om half negen repetitie i -ai saunas DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1