DORPS BLAD VOOR CASTENRAV jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur I973 RedaktieadresHorsterweg 43c. Nr. 29. Bankrek.nr1387 93 86 7. 10 augustus 1973. PAROCHIE-NIEUWS: Uieek van 11 - 18 augustus 1973, misdienaars3an sn Willie Vollenberg. 3os Emonts en 3ac Classens. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos, Zaterdag: 19,00 uur: mnd, martin Emonts, Zondag: Negende zondag na Pinksteren. 8,00 uur: Pierre 3anssen (v'anwege de buurt), 10,00 uur: fam. 3acob Geurts - Pauwels. Maandag: 7,30 uur: overl, fam. Verhoeven' - Houben. Binsdag: 7.30 uur: zlg, Pas'toor v,d. Goor, Woensdag: 7,30 uur: Gezinsmis (int, offeraars). Donderdag: 7,30 uur: overl,fam, Seykens - Collin. Vrijdags Geen vroegmis. 14.30 uur: Plechtige Huuielijksmis Bruidspaar Kanters - Weys. Zaterdag: 7.30 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int', offeraars). 19,00 uur: zlg. Hendrik Philipsen. Mededeling: Deze week GEEN repetitie Kerkelijk Zangkoor. VERENIGINGEN: HANDBOOGSCHUTTER13 "DE BATAVIEREN": 3eugddag gehouden op 5 augustus j.l. te Geverik, Hier heeft aan deelgenomen G, Cremers, Zijn geschoten punten waren 188 179 to taal 367 punten. Hierbij behaalde hij een 56ste plaats van de 157 deelnemers. Zaterdag 11 augustus a.s., dus morgen, Nationaal Concour te Heusden. Hier zullen 3 zes tallen aan deelnemen van onze vereniging. De opstelling is als volgt: Fr. Weys G, Cremers P. Emonts - R, H. Kleven Al, Kuijpers G. Kunen jf G. Weys A. Drabbels Martha Cremers VERTREK iö.00 UUR. A. Kuijpers P. Weys H, Cremers -=== 3, 3acobs W, Brouwers P. Reijnders M. Smulders Fr. Kuijpers Maria Cremers. Zondag, 12 augustus a,s. Landenwedstrijd Nuderland België georganiseerd door de ver eniging Diana Venray. Schietterrein de Gouden Leeuw. Geachte sportvrienden laten we die wedstrijd zoveel mogelijk gaan bezoeken er valt altijd iets van te leren en laten we ons Nederlands team aanmoedigen in de strijd. Zij zullen het zeker op prijs stel len. De secretaris P. Poels, -ai vu ns- t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1