- 2 - JEUGDVOETBAL CASTENRAY - DIS; Programma 4 en 5 augustus a.s. Al zaterdag 4 augustus Tienray Al - Castenray Al - aanvang 14,30 uur. vertrek 13,45 uur vanaf kantine sportveld. A2 zondag 5 augustus Swolgen A2 - Castenray A2 -aanvang 11.00 uur vertrok 10,15 uur vanaf kantine sportveld. Cl zaterdag 4 augustus DIS - Geystoren - aanvang 11.00 uur. Dl zaterdag 4 augustus Leunen - D.I.S. - aanvang 11.00 uur vertrek 10,15 uur vanaf kerk Oirlo. D2 zaterdag 4 augustus D.I.S. - Leunen - aanvang 11.00 uur. El zondag 5 augustus toernooi UJanssum - aanvang: vertrok zie raambiljet - vertrek vanaf kerk Oirlo. Opstellingen - zie raambiljet bij v, Rhee. Trainingen: A- elftallen - voorlopig dinsdags om 19,00 uur. B-elftallen - dinsdags om 19,00 uur. Cl - 's u/oensdag om 19,00 uur. Dl - 's maandags om 19,00 uur. 02 - 's ujoensdags om 19.00 uur. El - 's woensdags om 19.00 uur. Pasfoto's afhalen (kosten 1,00) en inleveren briefje met: naam en voornamen geb. datum en adres bij: P. (Ylaes tussen 19.00 en 20,00 uur op 6 en 7 augustus a.s» RUITERKAMP: Op 6 en 7 juli j.l. hebben u/e een ruiterkamp gehouden te Overloon, hetgeen zeer goed is verlopen wat ook voor een goed deel te danken is aan het zeer gunstige weer. Het was droog en niet te heet in die dagen wat voor de deelnemers en de vier voeters ten goede kwam, zodat ze allemaal in prima stemming aankwamen. Op zaterdag morgen hebben we dan in de bossen rond de ballonzuil een vlagrit gehouden welke bij de ruiters 2eer in de smaak is gevallen. Het was dan ook een aardigheid om te zien en te horen hoe dat er aan toe ging om de meeste vlaggen te verzamelen in drie kwar tier waarbij de bossen terdege werden uitgekamd. In de namiddag nadat ieder zich ver frist en gegeten had zijn ze ijverig aan tafel gaan zitten voor hot maken van de the orie vragen. Deze werden in het algemeen zeer goed beantwoordt. Hierna trokken de ruiters weer bos en heide in voor het maken van een wandeltocht welke 2 uur duurde. Hierbij werd jacht gemaakt op de konijntjes die daar vrij rond huppelde maar er werd niemand het "HAASJE", De ouderavond werd ingezet met een bezoek aan de jongerenmis te □verloon waarbij de ponyruiters in uniform gekleed gingen. Daarna zijn we terug ge gaan naar hot kamp waar wij met de familie Beumers gezellig aan de tafel zijn gaan zitten en de lang verwacht :e uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt werd. De uitslag hiervan was over beide onderdelen berekend. 1 - JJilbert Classens (32 punten), 2 - lllim Classens (31), 3 - Jac UJismans fflz. (29), 4 - Hanny UJismans (27), 5 - Bennie U/is- mans (25) 6 - Jan Geerets (20) 7 - Gerty Georets (18) - 8 - Peter Strijbos (14) 9 - Wlliy Jansen (13) 10 - Jac UJismans (ll). De grote ruiters hebben wel mee gereden maar niet om de prijs. Zondagmorgen werd er weer een rondrit gehouden waarbij ze ook nog een mooi ree in de bossdn gezien hadden. Toen ze gegeten hadden werd het kamp opgeruimd, de paarden gezadeld, foto's genomen, de nodige handen geschut en de fam. Beumers hartelijk bedankt voor de fijne; en gast vrije dagon Öie'wo daar hebben mogen doorbrengen werd er vertrokken met als eindbe stemming "TUI ITQ» - 0RS eGrste ruiter, kamp wat

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1