Redaktieadres: Horsteriueg 43c. Bankrek.nr.: 13 87 93 86 7. Nr. 27. 6 juli 1973. PAROCHIE-NIEUWS: Woek van 7-14 juli 1973 misdienaars 3os Duykers en Ulilly Vollcnborg. Jos Emonts en 3ac Classens. Hoogmis: Henk Strijbos en Antoon Tielen. Zaterdag Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 7.30 uur: 19.00 uur: 14de zondag 8.00 uur: 10.00 uur: Martelaren 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7,30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 19,00 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). Classens. (E.). Petronella Rongen door het jaar. zlg, Pierre 3ansson uit dankbaarheid, van Gorcum. jrd. Peter Dinghs. overl. fam, H, gezinsmis (int, offeraars), uit dankbaarheid (K.) overl. fam. Verhoeven - Houben. O.L. Vrouw (int. offeraars). Hendrik Philipsen. ,B.Vrijdagavond 20.30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor, Dioses Larantuka Flores - Indonesia Beste allemaal, Loarantuka, 18 juni 1973. Moeder, op de eerste plaats van harte proficiat met Uw 81ste verjaar dag. Het is toch prachtig dat we U zo lang mogen hebben. Ik wens U oen echte pret i- ge verjaardag toe on ik hoop dat wo U nog onkele jaren mogen houden, zonder al e Hopenlijk zien we elkaar weer op het einde van het volgende jaar. Eigenlijk staa mijn hoofd er niot naar om plannen te maken voor de toekomst, maar ik verwacht toch mol Hal- k fcnnQn dis fciid op verlof zsl komen* Tq hebben ze nok el u,ger flink te pakken. Ze ie op het ogenblik novio-^BBBtorw, een baan waar je echt niet afgunstig op hoeft te zijn. De Hale- Roinulda is op het ogenblik al in Nederland, ik vermoed mot kanker. Eigenlijk moes ten de zustors tegenwoordig een Indonesische novicenmeesteros hebben maar als er g ia dan ben ie qauw uitgepraat, maar ik heb toch wel met To te doen. Hartelijk itiank voor de brief van vader en moeder van 27 mei j.l. die lk *°J^8 ving. Ik beantwoort maar moteen, voor ik de andere post heb ^keken. Ais ik aan andore post begin, komen er waarschijnlijk weor erg dringende zaken voor de dag dan blijft de persoonlijke correspondentie weer liggen. veel mankementen. rinnnli .i, „foof

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1