-II 5SIF11S- I A DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadress Horsteru/eg 43c, Bankrek.nr.s 1387 93 86 7. Nr. 26. 29 juni 1973. PAROCHIE-NIEUWS llJeek van 1 - 7 juli 1973. misdienaars Zaterdags Zondag s Trtaandag s Dinsdags Woensdags Donderdag; Vrijdags Zaterdags Dan Vollenberg en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos. Hoogmiss Dos Emonts en Dos v« Kuijck. Geen vroegmis 14,00 uurs Plechtige Huwalijksdienst tot int. v. Bruidspaar Lintzen - Vullings. 19,00 uurs Wilhelmina Willemssen - Linders. 8.00 uurs jrd. Louis Roelofs. 10.00 uurs overl. fam. Stoeghs - Litjens - Henekens. Feest van St. Petrus en St, Paulus. 7.30 uurs zlg. Gerardus Philipsen. 7.30 uurs overl. fam. Verhoeven - Houben, 7.30 uurs Gezinsmis (int. offeraars). 7,30 uurs overl. fam, Strijbos - Kemmelings. Eerste vrijdag v.d. maand, bijzonder toegewijd aan 7,30 uurs ter ore van ,J~ M--J- 7.30 uurs ter ere van 't H. Hart, 't H. Hart. 0.L, Vrouw (int. offeraars). mededeling s Vrijdag om half negen repetitie van het kerkelijk zangkoor. Geboren 26 juni 1973 ons zoontje en broertje LE0N W» Strijbos B. Strijbos - Snellen- Twan, Marion en Karin, Tijdelijks St. Elisabethziekenhuis Venray, kamers 2 5 2, Castenray, Tunnelweg 8. N t'i- C WEGENS ZIEKTE VAN ONZE BEZORGER WORDT DE BEZORGING WAARGENOMEN DOOR BAKKERID VAN RHEE. ONZE WINKEL BLIDFT NORMAAL OPEN. RONGEN'S BAKKERIDEN. J-b

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1