-UI Mills- 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redactieadres: Horsterweg 43c. Fr. 23. Bankrek.nr,1387 93 86 7. 8 juni 1973 PA.R0GH1S-H1EUFS 8e zondag na Pasen. Hoogfeest Saterdag: 19*00 uur: naanddienst voor Hendrik Philipsen. Zondag: 8.00 uur: I-I. Mis voor Petronella Philipsen. 10.00 uur: naanddienst voor Fillielrüna Linders. Maandags 8.00 uur: Petronella Philipsen. 10.00 uur: jaardienst voor Martien Fisnans. Vrijdag: 15.00 uurHuwelijk Zegers - Fisrans N.3. Vrijdag a.cGEEN repetitie Kerkelijk Zangkoor. Vandaag, op Pinksterdag collecte voor mensen net een Missie voor de Nederlandse Missionaris 1973. VERENIGINGEN Handb00gschu 11eri.1 "De Eatavic-roa": Uitslag 3de Bondswedstrijd bij de "Rare Schutters" Overloon. B-Klasse 1ste zestal behaalde 1.252 punten - 8ste prijs - HG J. Ja cobs net 220 punten. A-Klasse - 2de zesta.1 behaalde 1.134 punten - HSH. Kleeven net 198 punten. B-Klasse - 3de zes tal behaalde 1.155 punten - 3de prijs - HS. II. v, Kuyck net 209 punten. C-Klasse - 4de zestal behaalde 822 punten - HS. G. do Rijk net 174 punten - 2de prijs. D-Klasse - 5de zestal behaalde 124 punten rostsal. 9de prijs. Personele prijzen behaalden Maria Creners 3 x 5> H. Creriers 2x2, G. v. Kuyck 3x1. Hiernede hebben deze dane en beide heren weer veel gold verdiend, want dit zijn, geachte lezers, geldprijzer„. Fel zou ik eraan willen toe voegen dat ze net frisse nood door zullen gaan naar dan zo geleidelijk aan wat hoger op dan worden do geldprijzen ook wat ho. er. De vierde en laatste bondswedstrijd wordt geïic den bij de Batavieren te Castenray, De data zijn 16 en 17 juni a.s. Onze vereniging schiet reeds vooraf en wel 01:1 2 uur op zaterdag 16 juni a.s. Mag ik een dringend verzoek aan al onze leden richten 0:1 ons allemaal zoveel mogelijk te willen helpen bij het organiseren van deze bondswedstrijd. r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1