Voor een goede plantengroei is het van groot belang dat er geen harde lagen in de ondergrond voorkomen. U/ij spitten tot 80 cm. diep zonder gaten of voren in het land. Speciaal voor de aanleg van asperges, boomgaarden, plantsoenen, lïlechanisch onkruidvrij houden en alle andore werkzaamheden in asperges. Tevens spitten wij 35 cm. diep en maken de grond daarbij zaaiklaar. Ideaal voor stroken tussen kwekerijen en bij de teelt van wortelen en andere tuinbouwprodukten. Ook plantsleuven trekken op alle afstanden daarbij tevens zaaiklaar maken. (Boomkwekerij gewassen, zaadwortelen, koolsoorten, aardbeien, enz.). Verder alle werkzaamheden in kassen, o.a. plantklaar maken voor sla, mest inrij den, mest onderwerken met een speciale machine (tot 3 m^ mest per 100 m^). Plukpaden ophogen voor tomaten, egaliseren enz. Fresia's maaien in binnen- en buitenland. Gespecialiseerd in grondbwerkingen voor aanleg van tuinen en parken, alsmede op zeer kleine opp. rond huizen e.d. Alle machines en traktoren worden vervoerd met vrachtauto's, daardoor snelle services. '-J j_c~ Vraag vrijblijvend inlichtingen en advies lOINBOÜUJ-LOONBEORiOF TUINBOUUJ HAY AERT5 Genenberg 22 Nv\' BROEKHUIZEN. telefoons 0 47 63 TUINBOUW—LOONBEDRI3F ■L 0 0 N B E O R I F. i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 5