- 3 - UJERELD_— KINDSHEID - DAG: L e g/ Z)e^/ £- mee Dok dit jaar wordt op woensdag voor Hemelvaart do Werelddag der kinderen gehouden. Een dag waarop de solidariteit van alle kinderen moot blijken. De Kerkelijke viering, zoals die vroeger plaats vond, zal niet plaatsvinden. Toch is de gedachte "Alle kinderen inet en voor elkaar" iets moois. Ze is vooral gericht op kinderen die minder goed bedeeld en minder gelukkig zijn dan de onze. UJat denkt U van de "zenuwkinderen uit Belfast of de ouderloze zwervertjes uit Vietnam, of die uit Bangladesk? Voor deze in de eerste plaars gaat de kinderaktie. Als Uw kinderen met het bekende zakje thuiskomen, denkt U daar aan. 't Gaat uitein delijk niet om de grootte van do gift maar om de manier waarop ze gegouen wordt. Probeer ze duidelijk te maken dat het wat moeite moet kosten. MEDEDELING: Wegens omstandigheden is de friteskraam 's zaterdags voortaan vanaf half 9 open. EET FRITES, GEMAKKELIJK EN HANDIG!J GEVONDEN, jasje van een trainingspak. Lagere School. TRIMMERS... trimmen begint voortaan om 8 uur, zelfde plaats. TRIM U FIT...., 00K U... VERENIGINGEN; S.V. CASTENRAYs Uitslagen zondag 2D mei 1973; UJinnekendonk 1 - Castenray 1 (zaterdag gespeeld) 5 - 3. R.K.D.E.V. 2 - Castenray 2 3 - 1. Programma; Zondag, 27 mei a.s. Comb. Oirlo/Castenray - S.V.V. 1 aanvang 15.00 uur. Dinsdag, 29 mei a.s.; Castenray 1 - RaBo Bank Horst aanvang 19.00 uur. Donderdag 31 mei a.s.; Castenray 2 - D.I.S. 2 aanvang 12.00 uur. Castenray 3- IYI.V.C. 4 aanvang 14,30 uur. Zondag 3 juni a.s.; neemt Castenray 1 deel aan een tournooi in Oostrum. Spelersbiieenkomst 3e elftal: Op vrijdag 25 mei (HEDENAVOND) is ee een feestelijke spelersbijeenkomst voor alle leden van het 3e elftal ter afsluiting Van het voetbal seizoen. Ook eventuele echtgenotes of verloofden worden op deze avond verwacht. Verzamelpunt café Hesen om 19.00 uur precies. Aanmelding nieuwe leden. Zijn er nog sportliefhebbers die lid willen worden van voet balvereniging S.V. Castenray? UJilt U zich dan zo spoedig mogelijk aanmelden i.v.m, elitalsamenstellingen en opgave bij de K.N.V.B. Junioren kunnen reeds vanaf 8 iaar lid worden. Voor aanmelding en/of inlichtingen kunt U zich mondeling of schriftelijk wenden tot de secretaris, Dhr. Jeu Kunen Tunnelweg 7, Castenray - tel,: 0 47 37 - 2 4 8,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 3