V pMf - 2 - vervolg PAROCHIE-NIEUUJSs Zaterdag en zondag collecte voor de misdienaarsreis die gehouden uiordt vrijdag 1 juni a.s. Vrijdagavond om 9 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. p)> De toediening van het H. Vormsel aan de kinderen van de zesde klas, wat sinda enkele jaren tegen het einde van het schooljaar gebeurt, vormt een mooie en waardige af sluiting van een eerste schooltijd. Het markeert een belangrijk punt in hun leven. Het is een overgang naar een meer vol wassen leven, ook een meer volwassen leven als christen. Christus beloofde Zijn H. Geest te zullen zenden, om ons allen op onze levensweg te be geleiden en sterken. De Geest die beloofd werd zou ons vormen naar de geest en de leer die Christus bracht, toen Hij ons voorhield hoe het leven leefbaarder zou worden. Door de handoplegging van de bisschop wordt de H, Geest over onze kinderen afgebeden^^ Vergezellen wij hem in die geest ook op hun verdere levensweg. De Vormelingen met hun ouders hebben gereserveerde plaatsen vooraan in de kerk. Het is de bedoeling, zoals U in het boekje dat U in de kerk krijgt, kunt lezen, dat de ouders hun kind naar de bisschop geleiden en het de bisschop ter vorming aan bieden met de woorden"Dit is onze... Tot onze grote vreugde en dankbaarheid delen wij U mede dat onze ouders en grootouders H. Kuypers en H, Kuypers - Pouwels op vrijdag, 1 juni a.s, hun 40-jarig huwelijk hopen te vieren. Tot hun intentie zal een H, Mis worden opgedragen om 14,00 uur in de parochiekerk van H. Matthias te Castenray. Hun dankbare kinderen eh kleinkindi Castenray, mei 1973, Horsterweg 38, Dagadres; "De Ruif", Oirlo. Gelegenheid tot feliciteren van 19,00 tot 20,00 uur. OUD PAPIER. a.s. Zaterdag, (dus MORGEN) wordt het papier' opgehaald, (liefst geen karton, alleen de doos). LUIE HEEFT ER VAN DONDERDAGNACHT 17 mei j.l. OP VRI0DAG 18 mei j.l. MI0N FIETS "GELEEND" (voor de 3e keor). OM TE KUNNEN FIETSEN Z0Ü IK HEM GRAAG TERUG HEBBEN. H, Kuypers - Horsterweg 38. H. VORMSEL i»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 2