-IE SSEFUS- ft k Lef DORPS BLAD VOOR CASTENRAY I jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadress Horsteruieg 43c. Nr, 21. Bankrek.nr.s RaBo-Bank Oirlo. 25 mei 1973. nr. 1387 - 93 86 7. Officiële Opening SportparkjM^£g5gk ke.P" zondag 27 mei a.s Bij deze nodigen de gezamelijke Besturen van de voetbalverenigingen S.V. Castenray en D.I.S.-Oirlo alle leden, donateurs en verdere belangstellenden uit tot het bij wonen van de officiële opening van Sportpark "Heesakker". Om 14.30 uur zal de Edelachtbare Heer Burgemeester Drs. F. Schols overgaan tot de plechtige onthulling van de naam van het nieuwe Sportpark» De fanfare en drumband "Ons Genoegen" uit Oirlo zullen het een en ander door hun muzikale bijdrage feestelijk opluisteren» Om 15.00 uur precies zal de burgemeester de aftrap verrichten van de openingswed strijd Comb. Oirlo/Castenray tegen S.ll.\I. I uit V'enray, Tot de aanvang van deze wedstrijd zal de kantine alleen toegankelijk zijn voor of ficieel genodigden. De volgende spelers uit Oirlo en Castenray zijn door de Sportstichting geselecteerd voor de openingswedstrijd; Jan Arts Jeu Kunen Jan Verstegen Nico Büddiger Aloys Kuypers Jos Verstegen Jos van Bree Martien Kuypers Giel IL'ennekers Pietje U;>ic'ens Ger Linders Wim Zanders. Jan Kunen Herman Maessen Deze spelers worden om precies 14.15 uur veruacht in het kleedlokaal. Eventuele afmeldingen graag vóór zaterdagmiddag 26 mei om 12 uur bij J. Strijbos, Campagnestraat 4, Castenray - tel.; 0 47 87 - 6 7 7. Openingswedstrijd voor de 2e en 3e elftallen donderdag 31 mei 1973; D.I.S. 2 - Castenray 2 s aanvang 12.00 uur. Castenray 3 - IY1.V.C. 4 aanvang 14,30 uur. Besturen van S.V. Castenray en D.I.S, Oirlo. PAROCHIE-NIEUWS; 6de zondag na Pasen. Week van 26 mei tot 2 juni 1973. Zaterdags 19.00 uur; zlg. Lei Heidens, Zondags 8.00 uur; overl, fam. Weys - Friesen, 10.00 uur; zlg. lïlart Keijzers - Hellegers, Woensdagavond: 19.00 uur: avondmis. Donderdag: HEMELVAARTSDAG. 8.00 uur: H. Mis. 10.00 uur; wordt door een Missie Bisschop het H. Vormsel toegediend. Vrijdags 14.00 uur; Gez. H.iïlis ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van de fam, H, Kuypers - Pouwels. r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1