-[IE V!Hli- "iV DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 l Redaktieadres Horsteruieg 43c, Bankrek.nr,; 13 87 93 86 7. Nr. 20. 18 mei 1973. PAROCHIE-NIEUWS; Week van 19 - 26 mui 1973. (ïiisdienaarsOac en Bennie Wismans - zaterdagavond. Willie en Oos Duykers - zondagmorgen. Bos Emonts - Oos v. Kuyck - Oan Vollenberg en Peter Philipsen zondag in Tienray. Zaterdag; 19.00 uur; overl. fam. Drabbels - Eibers. Zondag; 8.00 uur; Bernard Oanssen - Puijn. 10.00. uur; Processie Tienray - voor de parochie. Door de meek geen diensten. N.B.: Vrijdagavond 8.30 uur ropetitio Kerkelijk Zangkoor. H, v. Rhoe ZATERDAGAVOND GESLOTEN. H. v. Rhee. ff) o w ptf iïlarco heeft cr oon broertje bij gekregen. Zijn naam is: EDDY Bij het Doopsel ontvangt hij do namen Eduard Oohannus Wilhelmus 'n y 0. Classens IY1. Classens - Sanders. Castenray, 11 mei 1973, Roffert 8. v/fl?Ao n. .t£sVie v Peter; 0. Oanssen. GEVRAAGD: Meters D. Oanssen - Sanders. GEVRAAGD; Een plukster of plukker voor kasaugurken. GEVRAAGD; Th. Oacobs Horsteruieg 39, Castenray. 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1