ray - Caetenrays Broek K 12 00 Tel. 3000 of bij de politie in haor of zijn woonplaats. I[f hoop dat door deze oproop spoodig tot do aankondiging van de dader of daders kan worden overgegaan. Politie stelde hiervoor con rijkelijke beloning in het vooruit zicht ofdat dit bier is of iets anders daar hebben ze zich niet zozeer over uitgela ten. Hoofdzaak is dat het grut weer zo snel mogelijk bij het ouderlijk huis mogen terugkeren. De secretaris P. Pools. PAROCHIE-N IEUIiJS; liioek 12 - 19 mei 1973. misdienaars Zaterdags Zondag Verder is er Vrijdagavond zaterdagavonds P. en H, Strijbos, zondagmorgens Sj. en B. UJismans, zondag 10 uurs 0, v. Kuyck - 0, Emonts. 19,00 uur; ovorl. fam. Donders - Hoeijmakers. 8.30 uur; Eerste H, Communie voor de kinderen. 10.00 uurs gez, H. mis Hendrik Philipsen. door de week qeen H, (ilis. 8.30 uur repetitie kerkelijk zangkoor. Voor 'n boeket bloemen voor moederdag naar: Bloemkwekerij "ROLAND". 3, Philipsen - UJismans. Voor een goede plantengroei is het van groot belang dat er geen harde lagen in de ondergrond voorkomen. UJij spitten tot 80 cm, diep zonder gaten of voren in het land. Speciaal voor de aan leg van asperges, boomgaarden, plantsoenen. lïlechanisch onkruidvrij houden en alle andere werkzaamheden in asperges. Tevens spitten wij 35 cm. diep en maken de grond daarbij zaaiklaar. Ideaal voor stroken tussen kwekerijen en bij de teelt van wortolen en andere tuin- bouwprodukten. Ook plantsleuven trekken op alle afstanden daarbij tevens zaaiklaar maken. (Boomkwekerij gewassen, zaadwortelen, koolsoorten, aardbeien, enz.). Verder alle werkzaamheden in kassen, o.a. plantklaar maken voor sla, mest inrijden, mest onderwerken met een speciale machine (tot 3 mest per 100 m2). Plukpaden ophogen voor tomaten, egaliseren enz. Fresia's maaien en rooien in binnen- en buitenland. Gespecialiseerd in grondbewerkingen voor aanleg van tuinen en parken, alsmede op zeer kleine opp. rond huizen e.d. ~j Alle machines en traktoren worden vervoerd met vracTTtauto's, daardoor snelle services Vraag vrijblijvend inlichtingen en advies, TUINB0UUJ-L00NBEDRI3F TUINBOUUJ-LOONBEDRIOF HAY AERTS, Genenberg 22, HAY AERTSGenenberg 22, Broekhuizen. Broekhuizen. tel.; 0 47 63 - 8 7 6. tel.; 0 47 63 - 8 7 6. JRIIY1 U FIT.... lïlet de nieuwe trimtoestellen, ja,zeker de "trimclub" hoeft met ver eende krachten enkele trimtoestellen gebouwd, Doet II ook eens mee, elke donderdag 7 uur bij G. Smits rechtsaf in de bossen. TOT ZIENS

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 5