PUPILLEN OIRLD - CASTENRAY; i Uitslagen zaterdag 5 mei .19.73;. D.I.S. Dl - Uenray D2 1 - 0. D.I.S. D2 Broekhuizenvorst Dl 0 - 8. D.I.S. El - lYloerlo ,£i D - 0. Lottum E2 - D.I.S. E2 {2-2, Programma zaterdag 12 mei 1973; D.I.S. Dl Holthees Dl aanvang 10 uur, D.I.S. D2 - Leunen D2 s aanvang 10 uur. D.I.S. El - Uenray E2 s aanvang 11 uur, D.I.S. E2 - Leunen E3 s aanvang 11 uur. HANDBOOGSCHUTTERIJ "DE BflTflUIEREN"; Afgelopen zaterdag5 en zondag 6 mei u;erd de eerste bondswedstrijd gehouden bij de vereniging "Ons 'Genoegen11 te America bnd'ö'r een zeer slechte weersomstandigheid, U zult zich gaachte lezers en lezeressen nog wel herinne ren hoe hot stormde en de stof in dikke lagen ronddwarrelde en ga dan maar oens bui ten staan te schieten het zal U wol duidelijk zijn dat hierdoor de resultaten niot behaald werden wat wij ervan verwacht haddon en dat geldt gelukkig..niet alleen voor onze vereniging maar over het concour in zijn geheel is er zoor slecht geschoten maar zoals gezegd onder zo'n weersomstandigheden kan dit niet. - De uitslag was, als volgt,; -• Ere afdeling - 1ste zestpl - 1,096 punten 9de plaats HS.A. Drabbels 200 punten Klaase A - 2de zestal - 1.027 punten - 5de plaats HS lïl, Smulders 193 punten. Klasse B - 3de zestal - 994 punten - 5de plaats HS Jos UJeys 185 punten. Klasse C - 4de zostal - 670 punten - 9de plaats HS B.v. Kuyck 154 punten'. Klasse D 5de zestal - 131 punten - 8ste plaats met eén schutter» Personele prijzen werden behaald door G, de Rijk 4x7. P, Reijnders viel door de loting met 4x9 buiten dé prijzen. Uolgende keer een beetje.mper geluk. Een dozor dagen heb ik de volledige uitslafj binnengekregen van hot nederlaagtournooi goudon door Künst en Uriendschap te Liessel waar onze vèreniging ook met 4..zestallen aan heeft deelgenomen waarvan de 14 hoogste schutters telden. Hier wisten wij een eervolle 4do'plaats to veroveren met 2.812 punten tegen Kunst cn Uriendschap 2.848 punten een verschil van 36 punten in ons nadeel. F/laar een 4de-' plaats is toch vrij good en we kunnen toch nog altijd zeggen waar wo komen we doen toch nog altijd mee laten we daarvoor blijven strijden. Zaterdag 19 mei a.s, 2da bondswedstrijd bij do vereniging St, Sebastiaan Heide. De opstelling en het uur van vertrek komt volgende week in "De Schans". Laten we dan hopen dat wij dan onder betere weersomstandigheden kunnen schieten. Persoonlijk denk ik dat ook wol, ik maen dat dan de ijshailigendagen voorbij zijn in zoverre ze nog bestaan. Dc laatste jaren zijn er anders vele van do korkolijke kalender afge voerd en van hun voetstuk gevallen maar of dezo nog zijn gehandhaaft weet ik niet misschien kan de koster daar mij eens inlichtingen over verstrekken. Geachte sportvrienden oen dozor dagen kreeg ik geheel onvorwachts de politie op bet- zoek. Naar het scheen waren hot opsporingsambtenaren. Ik dacht wat zal. pr.nu,.aan' de hand zijn. Zij vroegen mij beloofd of ik bereid was om hun enkole inlichtingen te verstrekken. Ik zei goed en wei-maar--vertellen jullie mi'jma ar eens oorst waar het om gaat. Ja, het zou zijn QVer- de gespoelde wedstrijd tegen Nooit - Gedacht lïleijel daar zou iemand van de schutters hun klein -grut hebben meegenomen en tot op heden nog niet zijn teruggekeerd, in zijn ouderlijk huis. De rechtmatige ouders waren zodanig overstuur dat ze nu de hulp van de politie hadden ingeroepen, waarop, ik antwoordde;, dan heeft hij zeker een beter tehuis getroffen als voorheen. Dat gezegde kwam bij hun niet goed aan. Ze zouden mij bijna als verdachts meegenomen hebben. Toon w.e met z'n allen weer wat afgekoeld waren vroegen ze mij b'eleefd of ik in staat was ze een kleine beschrijving van het vermiste grut kon weergeven, ffiöar die inlichtingen waren wel erg vaag. Wochten er onder de schutters zijn die hierover iets meer weten (over deze vermissing) wilt U zich dan spoedig melden bij de Post Commandant afd. Casten-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 4