2 - KINDEREN OPGEVEN VOOR DE KLEUTERSCHDOL. Dinsdagmiddag 15 mei a.s. kunt U tussen 4 uur en half zes op de kleuterschool Uw kinderen opgeven die in het nieuwe schooljaar de kleuterschool willen bezoeken. Uw kind moet vóór 1 oktober 1973 4 jaar zijn. Wilt U s.v.p. Uw trouwboekje meebrengen. VERENIGINGEN; KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING; a.s. donderdag clubavond voor de junioren van 7 tot 9 uur in het clublokaal. ATTENTIE.... ALLE MEISJES; Op 10 juni a.s. is er in Leunen de jaarlijkse sportdagtournooi voor beide groepen. Willen alle meisjes, die zich hiervoor interesseren opgeven bij Nelly Cremers of Nelly Dinghs. Gaarne voor a.s. zondag, Inleggelds 0,25. De Leidsters. OCTOPUS '71; Op vrijdag 18 mei a.s. gaan we een schLtterswcdstrijri organiseren met luchtbuksen voor alle leden (natuurlijk ook de meisjes De wedstrijd begint om ongeveer 8 uur in hot patronaat. Wie wordt or koning en wie koningin? Tot ziens. Het Bestuur. LIMBURGSE VROUWEN BEWEGING; Kring bedevaart; Donderdag 17 mui a.s. is de kringbedevaart naar Oostrum. De H. Mis is om 8 uur. Do zang wordt verzorgd door het dameskoor van Leunen. We gaan met eigen vervoer. Wie geon vervoer heeft en toch mee wil gaan kan dat even melden bij de voorzitster tel. 2 4 7, er wordt dan voor gezorgd. Medische missiezusters; In de loop van de volgende week zul len de dames van "de vriendenkring" van de medische missiezusters de jaarlijkse rond gang houden. Goef met gulle hand. Hier gaat niets van verloren, maar komt direct en rechtstreeks aan de zieken in de arme landon ten goede. Elders in dit blad vindt U oen afficc over het werk van deze zusters en waar zij werken. "HELPT ZE HELENJ Kinderbescherming De opbrengst van da zakjes collecte voor Sakor was 105,00, Z0IY1ERAKTIVITEITEN s Hier volg'on enkele data van de aktiviteiten die deze zomer gehouden worden 16 mei 1973 Oriëntatie wandeltocht. 28 juni 1973 Fietstocht. ??juli 1973 Kindorvakantietrip naar Jeugdcircus te Haaren. 21 juli 1973 Dagtacht voor de leden en echtgenoten naar Zeeland. Ook nieuwe loden zijn van harte welkom. Kom, sluit U aan en doe mee, met de L.V.B.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 2