-[IE SBHfinS- 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY Ld xxxxxxxxxxxxxxxxxx jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadress Horsterweg 43c, Bankrek.nr.s Rabo-Bank Oirlo 1387 93 86 7. Nr. 19. 11 mei 1973, Zondag, 13 mei is hot zover dat kindereD uit onzo parochisTgemeenschap de grote dag beleven van hun eerste H. Communie. Het is voor hun ouders maar vooral voor hunzelf een zeer voorname dag. iDeken, nee, maanden zijn ze er op school en thuis meo doende geweest om zich hierop voor te bereiden.» Het is hun eerste volledige deelname aan do viering van do H, Eu-r charistio, het grote mysterie van Christus liefde voor ons mensen. Natuurlijk ohtgaat onze 7-jarige mede-christonen veel van doze liefde-viering, iïlaar hoe gaat het met ons volwassenen, In de school hebben de dames onderwijzoressen gedaan wat mogelijk was om deze viering in het gezichtsveld van de kinderen gestalte te geven. De ouders hebben hun bijdrage geleverd en ieder hoopt dat dit een kleine stap verder zal zijn in de richting van een overtuigd christelijk leven. Het is feest zondag. De kerk is versierd, de communicantjes trokken met hun ouders in mooie pakjes naar de kerk. De communicanten worden bij de ingang van de kerk door da priester afgehaald. Hopelijk vlaggen de omwonende om de feestelijke stemming in ons dorp te verhogen. Er zal bezoek zijn van grootouders en familie. Deze feestelijkheden mogen en moeten deze dag luister geven. Onze Heer Pastoor zal zeker node deze dag missen. Moge ook hem een spoedige terugkeer en genezing gegeven worden, V.O.F.Oirle-Castenray v.d.LLT_.J3_. In verband met de kermis te Oirlo zullen het kantoor en magazijn te Oirlo op maandag de gehele dag en dinsdag na de middag gesloten zijn. Het magazijn te Castenray is normaal geopend op maandag voor de middag. Bestellingen van buikleveranties graag zo spoedig mogelijkBezorgen van gezakte pro- dukten zal op woensdag geschieden.lYlogen wij U vriendelijk verzoeken met bovenstaande rekening te willen houden. Langs deze weg zet de redaktie alle moeders van Castenray in de bloemetjes. Een prettige en dankbare dag zij U ge wenst. Redaktie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1