-[IE VÏEll- k DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 RedaktieadresHorstermeg 43c, Bankrek.nr.: Rabo-Bank Oirlo 1387 - 93 86 7. Nr. 18. 4 mei 1973, PAROCHIE-NIEUWS Week van 5-12 mei 1973. Zaterdag Zondag 19,00 uur: zlg, Wilh, Willemssen-Linders vanmege kinderen Linders, 8.00 uur: Petronella Philipsen. 10.00 uur: overl. fam. Seykens - Wismans. Vrijdag: 15.00 uur: Humelijksdienst Wolter - Emonts. Verder is er deze uieek geen dienst. MEDEDELING: a) donderdag, 10 mei a.s. OUDERAVOND om 20.30 uur (Vormsel) in zaal Rongen - Oirlo. b) Vrijdagavond (hedenavond) 8.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. VERENIGINGEN: HANDBOOGSCHUTTER 13 "DE BATAVIEREN": Uitslag medstrijd Nooit-Gedacht - Batavieren; Batavieren s lste eestal behaalde 1.262 punten - H.S. G. Weys met 223 punten. 2de zestal behaalde 1.256 punten - k 3de zestal behaalde 1.175 punten - P •S. Al. Kuypers met 221 punten» .S. P. Emonts - R. met 207 punten. 4de zestal behaalde 843 punten - H.S. Carolien Cremers met 157 punten. Totaal met 24 schutters 4.534 punten. Daar mij de puntenlijsten per abuis van Nooit-Gedacht hebben laten liggen meten mij mei het aantal punten dat ze geschoten hebben. Totaal mas dat 4.693 punten. Een minst van 159 punten in hun voordeel. De hoogste schutter mas Mevr. v. Bree met 229 punten, zij merd in 1972 Nederlands kampioen van de dames. Dat mij de medstrijd eervol verloren hebben is voor ons geen teleurstelling. Men moot van goede huize komen mil men van deze sportieve vereniging kunnen minnen, alhoemel mij buitengemoon goed geschoten hebben. Maar mat mij altijd zo treft is het volgende dat mij na zo'n medstrijd altijd zo ge zellig onderling nog mat kunnen napraten over do gespeelde medstrijd onder een glas gerstenat. 3a dan kan men de gekste dingen meemaken, zo ook meer afgelopen zaterdag maar de volgende gebeurtenis zich voordeed. Tijdens de medstrijd tegen Nooit-Gedacht gebeurde 't volgende nadat Martha Cremers haar pijl met veel moeite en (toevallig) ook nog tevergeefse inspanning in de rich ting van de roos had gestuurd aan de tafel milde gaan zitten om meer enigszins af te koelen en op adom te komen deed ze dit zo ongelukkig dat ze hierbij een vol glas bier *.(het enigste mat er stond) omstootte en dit over een slup van oen van onze schutters I terecht kmam. Het mas maar goed dat deze man toevallig ook nog de grootste slup had, J zodat de vloerbedekking dan ook volkomen droog bleef, doch galant als ze is, ging ze in de gang een dmeil halen. Hoogstmaarschijnlijk zag ze hier een kans om deze jon- I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1