DORPS BLAD VOOR jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1973 7' Redaktieadress Horsterweg 43c. Bankrek.nr.s Rabo-Bank Oirlo 1387 93 86 7. Nr. 17. 27 april 1973. PAROCHIE—NIEUUJS Week 28 april - 5 mei 1973. Zaterdags 19.00 uurs maanddienst Martin Emonts. Zondags B.OQ uurs overl. fam. Henricus Smits - Friesen. 10.00 uur: int. veeverzekering St. Brigida. Vrijdags 15.00 uurs 40-jarig huwelijksfeest Duykers - Klaassen. Vrijdagavond 8.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. Wegens ziekte van meneer Pastoor door de meek 'geen diensten. VERENIGINGENs LIMBURGSE VROUWEN BEWEGING: Zangkoor! a.s. dinsdagavond om 8.00 uur repetitie bij H. Kuijpers aan huis. KATHOLIEKE DEUGD BEUJEGINGs Donderdag, 3 mei a.s. clubavond junioren van 7 tot 9 uur. Poetsbeurten! groep - KI. Oirlo. - Deze meek wordt er rondgegaan met ansichtkaarten t0b.v. de K.3.B. - Zondag, 29 april a.s. DROPPING, Bijeenkomen clublokaal om 5 minuten voor half een, inleggeld 0,50. PONYCLUBS Nog allen prettige paasvakantie. De Leidsters. Paasmaandag werd er in Oirlo een concours gehouden voor ponyruiters waar aan onze afdeling ook aan heeft deelgenomen. Het achttal behaalde met dressuur de vijfde prijs. Verder werden er nog de volgende prijzen behaald bij individuele dressuur! Klasse B licht 1 - 5de Bennie UJismans. Klasse D licht 1 7de Hanny UJismans. Klasse C licht 2 - 4de Gertie Dinghs. Klasse C middel - 4de Wim Classens. Springen D - 3de 3ac UJismans lïlz. 5.V. CASTENRAY: Uitslagen 23 april j.l. (paasmaandag)s Castenray 1 - D.I.S. 1 s 5 - 2. Brughusia 2 - Castenray 3 s 2 - 5, -in sBHnns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1