S3HH1S- B DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 Redaktieadres: Horsterweg 43c, Bankrek.nr.: Rabo-Bank 9 13 87 93 86 7. Nr. 16. 20 april 1973. iss ons is con uitzicht gegeven op leven, zodat dagelijks met ons gebeuren kan uiat in Dezus van Nazaret gebeurde, de eerste dar meneen. Zo'n perspektief hebben, dat is wellicht het meest fun damentele in ons leven: want zonder uitzicht is het geen leven en loop je met de dood in je schoenen. Onze doodservaringen. D.w.z.: Onze teleurstellingen, onze mislukkingen, verbroken kontakten, onzt de dood van een vriend, verdachtmaking trouwde, ouder worden en aftakelen. De beslissende vraag in ons loven is ring stekon of leof je erdoorheen. Tref't de teleurstelling of de pijn je zo hard, dat je je neerzet, niet meer verder wilt, blijft idealen net niet halon, door iemand die je ver- dan: blijf je in zo'n ervaj f7/»/ H treuren, niet meer om je heen kijkt de karavaan verder trekt - want dat Of kan je do pijn eerst verbijten, uit trekken, er rijper door worden, en achterblijft, terwijl is het leven toch?-, later verwerken, er lering meetrekken met de karavaan en anderen van ja ervaringen laten profiteren?

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1